/ / / Ny redaktør i Magasinet

Ny redaktør i Magasinet

Birgit Fostervold tar over for Roy Morten Gleditsch som redaktør i Magasinet

På Landsmøtet i 2013 ble idéen luftet om NSFF skulle prøve å få til noe mer enn en side i bladet Fotografi. Vi var på ingen måte misfornøyd med artiklene der, men etter at filmfolket var kommet tilbake i Selskapet så vi nå muligheten for å videreføre deres magasin. Dette i en eller annen form, og noe som kunne gagne alle medlemmene.

I begynnelsen av 2014 var vi så vidt i gang.  Roy Morten Gleditsch fra Bergen Fritidsfilmere hadde sagt seg villig til å på seg oppgaven som redaktør.

Det ble laget en liste hva som kunne passe for magasinet:

 • Redaktør og ledere
 • Portrettintervjuer.
 • Klubbpresentasjoner.
 • Nyheter fra fotoutstillinger; nasjonale/ internasjonale med norsk deltakelse.
 • Nyheter fra filmfestivaler; nasjonale/ internasjonale med norsk deltakelse.
 • Info fra pågående film- og fotoprosjekter i film- og fotoklubbene.
 • Temabaserte reportasjer.
 • Nye bilder og fotografer.
 • Nye filmer og videografer.
 • Promotering av NM i Film og Foto.
 • Terminliste; NSFF hovedaktiviteter gjennom året.
 • Nytt fra nasjonale konkurranser for film og foto.
 • Nytt fra UNICA.
 • Nytt fra FIAP.

Siden oppstarten har det til tider vært stort press på redaktøren for å holde utgivelsene på et godt nivå. Han har tidvis fått uvurderlig hjelp fra medlemmer, noen mer enn andre, men det er Roy Morten som en den som har holdt liv i prosjektet!

Når Roy Morten nå overlater stafettpinnen til Birgit Fostervold, kan vi alle se tilbake på nesten kontinuerlig månedlige utgivelser med godt og aktuelt stoff for både stillfotografer og filmfotografer. Birgit Fostervold kommer fra Arendal Fotoklubb og hun er i tillegg til å være regionkontakt for Agderfylkene også aktiv i utformingen av de nye hjemmesidene som snart skal publiseres!

Styret retter en stor takk til Roy Morten for et fantastisk arbeid med oppstart og drift av Magasinet i disse to første årene og håper Birgit får all den støtte og hjelp hun trenger med å fremskaffe nyheter og aktuelt stoff, slik at Magasinet kan fortsette å blomstre!

Så her er det om å gjøre å kjenne sin besøkelses tid hvis du har noe du mener fortjener plass i NSFF Magasinet.


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.153