/ / / Invitasjon til NM i Foto vår 2016

Invitasjon til NM i Foto vår 2016

Velkommen til NM i Foto Våren 2016. Klasser, regler osv. ber vi deg lese nøye.

Invitasjon til NM i Foto våren 2016

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF for å kunne delta.
Det er 2 runder i NM i Foto; første runde har innlevering 15.10 og andre runde 15.04. Sammenlagte resultat teller for Norgesmester.
Egne regler gjelder for Årets klubb.

Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder.  
Autor velger selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i.

Tema: "Fritt motiv"

 • Projeksjon farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Projeksjon monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Fargepapir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Monokrompapir (inntil 3 enkeltbilder)

Tema: ‘’Global Oppvarming’’ (inntil 3 enkeltbilder projeksjon)

Tema: "Natur" "(inntil 3 enkeltbilder projeksjon) 

Definisjon/regler "Natur": Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA 
Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc) 

Tema: "Kreativt"(inntil 3 enkeltbilder projeksjon) 

Definisjon/regler "Kreativt": bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over "en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning". Alle bilder må være tatt av autor.

Bilder til Årets Klubb velges ut fra 15.04 til 23.04

Mer info om Norgesmesterskapet i Foto

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no

Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no

Spørsmål angående konkurransen, besvares kun ved henvendelse på e-post.

Diskusjoner spørsmål på eks sosiale medier blir ikke kommentert av konkurransutvalget.

Ungdomsklassen

Opp til 25 år

Tema: "Fritt motiv"           

Projeksjon                 (max 4 bilder)

Om klassene og innlevering:

 • "Natur" og "Kreativt". Disse klassene har sine egne definisjoner.
 • Det kan leveres inntil tre bilder i hver klasse, men hver fotograf kan totalt levere inn kun12 bilder.
 • "Årets klubb": Klubben må nå gjøre et aktivt valg for å konkurrere om denne gjeve utmerkelsen. Av de totalt innleverte bildene må klubbens konkurranseansvarlig markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Det er begrenset til fire bilder fra hver fotograf. Dette må gjøres innen 7 dager etter innleveringsfristen.  

Jury vår 2016

Papirbildene, Farge og Monokrom blir juryert i Trondheim

Projeksjonsbildene, farge og monokrom blir juryert i Finland

Projeksjonsbildene i natur, kreativ og bundet motiv ‘’Global oppvarming’’ blir juryert i Sverige

Årets klubb blir juryert i Trondheim.

Ungdomsklassen blir juryert i Finland 

Innlevering av bilder i klassen "Projeksjon":

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering.

Juryen vil bli offentliggjort når resultatet foreligger.

 

Innlevering av bilder i papirklassene:

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering.

Papirbilder skal ha etikett som foreskrevet i konkurransereglene.

Bilder i papirklassene sendes som samlet forsendelse fra hver klubb i henhold til konkurransereglene til:

Norsk Selskap for Fotografi - Trondheim
Postboks 9209
7424 TRONDHEIM

Når bildene er sendt i posten, send sporingsnummeret til konkurranseutvalget@nsff.no.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.

Viktige punkter som omtales i konkurransereglene (listen er ikke utfyllende):

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Riktig størrelse/papirformat/montasje
 • Riktig merking av papirbilder
 • Samlet forsendelse fra hver fotoklubb
 • Tidsfrist (din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, og fotoklubben setter egne frister)

Deltagergebyr:

Betaling fra 15. februar til 10. april: kr. 100,- Betaling etter 10. april: kr 150,-

Deltagelse i ungdomsklassen er gratis

Differensieringen i deltakergebyret er gjort av hensyn til deltakerene for å få en bedre spredning på innleveringen. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så lever i god tid da er du sikker på å komme igjennom.

Resultatet offentliggjøres på Nasjonalt film og fototreff i Oslo 28. mai.
Samtidig vil det være tilgjengelig på nsff.no

Tema NM - våren 2017: Gatefoto

 


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....