/ / / Oppdatert: Årsrapporter/årsmeldinger, ny frist: 29.februar

Oppdatert: Årsrapporter/årsmeldinger, ny frist: 29.februar

Det er fort gjort å glemme så vi har valgt å utvidet fristen for levering av årsrapport og klubbens årsmelding og årmøtereferat.

Vi savner også fra noen klubber for 2014, uten å liste disse her.

Det returneres kvittering for mottatt rapportering.

Alle medlemsklubber er pålagt å sende inn årsrapport for forgående år.

Fristen for dette er 31.januar og gjelder styresammensetning for foregående år.

Det er registringsansvarlig i hver klubb som har tilgang til å gjøre dette.

Skjemaet er enkelt å fylle ut og sendes i retur til info@nsff.no  med kopiadressat leder@nsff.no

Årsmeldingen og referatet fra årsmøtet i klubbene skal sendes til leder@nsff.no

-har din klubb ikke allerede gjort det, vennligst gjør det snarest og innen frist - det returneres kvittering for mottatt rapportering

Rapportene er med å dokumentere NSFF sin historie og kan også være en kilde for klubber som ønsker å se tilbake på egen historie. 

Alt materiale bli samlet hos Statsarkivet i Stavanger og alle klubber har innsyn i eget materiale.

 

La filnavnet på innlevert rapport se slik ut :  Klubbnavn-Årsrapport-2015 

 

Her laster du ned mal for årsrapport


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.129