/ / / Nordisk Samarbeid

Nordisk Samarbeid

Det har siden 2013 vært jobbet med å etablere et Nordisk forbund for amatørfotografi, basert på landenes nasjonale forbund.

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom de nordiske fotografiforbundene, og det har siden 2013 vært diskutert å formalisere dette i et felles organ. Og 18.august så Nordisk Forbund for Fotografi  (NFFF) dagens lys i Finland.

Stiftere av NFFF (Nordic Socity of Photography) er Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL og Norsk Selskap for Fotografi – NSFF.  Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) har på sin generalforsamling 3.oktober, vedtatt å melde seg inn i NFFF.

Bilde nr 103660 finnes ikke.....

De fremmøtte under stiftelsen var (fra venstre): Pekka Salminen (FI) nestleder, Nils-Erik Jerlemar (S) leder, Monica Wenneblom (S) økonomi, Bjørn Riise leder NSFF (N) ,  Halvor Larsen (N) webmaster,  Roald Synnevåg (N) sekretær.

Styret i NFFF består av  Nils-Erik Jerlemar (S) leder, Pekka Salminen (F) nestleder, Peter Carstensen (DK) 2. nestleder,  Monica Wenneblom (S) økonomiansvarlig, Michael Fahlgren vise økonomiansvalig,  Halvor Larsen (N) web  Roald Synnevåg (N) sekretær, og Tapio Karjalainen (F)

Målet for det nye forbundet er å gi amatørfotografene i norden enda bedre tilbud, samt å utvikle fotografiet som kunst og kulturbærer. Videre er ønsket at de nasjonale forbundene skal kunne dra veksler på hverandres erfaringer. Fotografene kommer til å se at det kommer en internasjonal circuit, et nordisk mesterskap og mye annet i tiden som kommer. 

Målet er også å søke støtte til nordiske samarbeidsprosjekter, samt fronte nordisk fotografi gjennom en egen hjemmeside med gallerifunksjon. Videre ser en for seg samarbeid innen juryering, utstillinger, kursing/workshops. 

 


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.113