/ / / Stein A.Roald 80 år 16.september - vi gratulerer

Stein A.Roald 80 år 16.september - vi gratulerer

En nestor innen norsk amatørfotografi og NSFF har fylt 80 år.

Stein har mottatt den heder og ære som det er mulig å få innen amatørfotografiet i Norge og internasjonalt. Den innsats han har gjort er likevel så eksepsjonell at Norsk Selskap For Fotografi søkte om Kongens Fortjenestemedalje for den innsats han har gjort for fotografiet i Norge, og da spesielt innen organisasjonsarbeidet for norsk amatørfotografi.

Hans fotointeresse startet når han fikk sitt første kamera til konfirmasjonen, og han har nå en samling av 700 ulike typer kamera.

I årenes løp har han tatt bortimot 200.000 bilder. Han er en av de mest premierte amatørfotografene i Norge. Han er rangert som nr. 7 i Landskonkurransene som har vært arrangert siden 1930. 

Stein A. Roald fra Ålesund Kameraklubb ble utnevnt til æresmedlemmer i selskapet.

Stein har ingen formell utdannelse som fotograf og er selvlært, men har gjennom alle disse årene levert fotografi av internasjonal klasse. Han er medlem av Norges Fotografforbund, Colour Art Photo og har vært tillitsvalgt i Møre og Romsdals Fotograflaug i 18 år. Stein har vært medlem av Ålesund Kameraklubb i 60 år og begynte i klubben i 1950, året etter at klubben ble stiftet. Han har hatt ulike tillitsverv i Ålesund Kameraklubb i til sammen 45 år, hvorav 10 år som klubbens leder. Han har vært redaktør for klubbens medlemsblad ”Fremkalleren” i 40 år. Stein ble valgt til æresmedlem i Ålesund Kameraklubb i 1989. Stein har betydd enormt mye for NSFF som organisasjon, og han har i en lang årrekke sørget for kontinuitet i drift og utvikling både lokalt og nasjonalt. Han har blant annet deltatt på 23 av Landsmøtene fra 1962, noe som nok er rekord i så måte. Tillitsverv i NSFF; 7 år i Internasjonalt utvalg, 22 år som distriktsleder, 2 år visepresident og 3 år som president.

Ålesund KK og Norsk Selskap For Fotografi ville neppe vært de organisasjonene de er i dag hvis ikke det var for den betydelige innsats Stein har gjort. Hans positivitet, vilje og engasjement har smittet over på andre som ble med å drive videre. Han er en god ambassadør for Ålesund og han har vært med å sette Norge på kartet med sin deltagelse i internasjonale salonger.

For sitt arbeid innen amatørfotografiet er Stein blitt tildelt:

HonENSFF – Honorær excelensce NSFF, NSFF Æresmedlem, EFIAP- Excelensce FIAP  

EsFIAP- Excelensce pour services rendus FIAP, HonFIAP- Honorary Excellence FIAP

NSFF gratulerer med dagen !!


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....