/ / / Involver deg i Fotografiets Dag 2015

Involver deg i Fotografiets Dag 2015

NSFF er hvert år sterkt involvert i Fotografiets Dag, både i juryerte utstillinger, som medlemmer i jury og med utstillinger fra våre medlemmer, spesielt lokalt. TA KONTAKT FOR MER INFO OG DELTAKELSE.

Her er informasjon fra Ingri Østerholt, leder av Fotografiets Dag.

Fjorårets Fotografiets dag må vi kunne hevde var en suksess, med nesten 4000 innenfor portene! Vi gleder oss til å sette i gang planleggingen av årets arrangement, og håper vi har dere alle med på laget.

Noen faktaopplysninger:

·         Fotografiets dag 2015 arrangeres søndag 23. august 12-17.

·         Vi får sannsynligvis disponere Verkstedbygningen (der utstillingene har vært i flere år)

·         Vi kniper på utgiftene og spanderer gratis inngang i år også – det hadde nok mye å si for at publikumstallet mer enn doblet seg

·         Tema blir «Makt og demokrati», et tema som er hentet fra jubileumsutstillingen «Fra synsmaskiner til Instagram». Fotografiet er et av de viktigste redskapene for å forvalte de «sanne» historiene, synliggjøre minoriteter og urett, men kan også bidra til propaganda og maktmisbruk. Temaet belyses gjennom valg av festivalutstiller og foredragsholdere, ellers står samarbeidspartene fritt til å velge sitt innhold.

Dette innebærer samarbeidet:

·         Din organisasjon deltar på Fotografiets dag 23. august med utstillinger og/eller aktiviteter som er relevante for publikum. Det er ingen deltager- eller leieavgift for organisasjonene. Organisasjonene står for opprigg og nedrigg av egne aktiviteter.

·         Din organisasjon bidrar til å spre informasjon om arrangementet og om den juryerte utstillingen

·         Hver organisasjon stiller med et jurymedlem til juryeringen som foregår i Horten i begynnelsen av juni.

Disse er invitert til å delta i samarbeidet om Fotografiets dag:

Norske reklamefotografer

Pressefotografenes klubb

Institusjonsfotografenes forening

Norsk selskap for fotografi

Forbundet frie fotografer

Norges fotografforbund

Norske naturfotografer

Biofoto

 

Ut fra denne invitasjonen, ta kontakt med Ingri Østerholt for mer info : ingri.osterholt@preusmuseum.no

NSFF vil ha utstillinger på Fotografiets Dag. Ta kontakt på post@nsff.no for mer info

 


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.452