/ / / Innrapportering og Kontingent NSFF

Innrapportering og Kontingent NSFF

Ledere, registeransvarlige, og kasserere, samt direktemedlemmer bes lese denne informasjonen om kontingent og innrapportering til NSFF

Klubber

Klubbenes medlemstall pr. 1.mars danner grunnlag for kontingentbeløpet hver enkelt klubb skal betale. Kasserer i alle klubber får tilsendt  pr.  epost faktura for medlemskontingent 2015 med KID nummer, kontonummer og kontingentbeløp innen 15.mars, med forfallsdato 1.april

Det er derfor viktig at alle registreringsansvarlige ute i klubbene oppdaterer sine medlemslister slik at vi kan sende deg faktura på rett grunnlag. Spørsmål kan stilles til okonomi@nsff.no

 

Direktemedlemmer

Alle direktemedlemmer får tilsendt faktura pr. epost med KID nummer, kontonummer og kontingentbeløp innen 15.mars, med forfallsdato 1.april 

Det er viktig at KID-nr. benyttes ved all betaling , da det gjør det lettere med registrering av betalt faktura.

 

Årsrapporter/årsmeldinger

Alle medlemsklubber er pålagt å sende inn årsrapport for forgående år.

Fristen for dette er 31.januar og gjelder styresammensetning for foregående år.

Det er registringsansvarlig i hver klubb som har tilgang til å gjøre dette.

Skjemaet er enkelt å fylle ut og sendes i retur til info@nsff.no

-har din klubb ikke allerede gjort det,  vennligst gjør det snarest

 

Årsmeldingen og årsmøtereferat fra klubbene skal sendes til info@nsff.no

Rapportene er med å dokumentere NSFF sin historie og kan også være en kilde for klubber som ønsker å se tilbake på egen historie. Alt materiale bli samlet hos Statsarkivet i Stavanger og alle klubber har innsyn i eget materiale.


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....