/ / / Landsmøte 2015

Landsmøte 2015

Landsmøte 2015 avholdes i forbindelse med Nasjonalt Film- og Fototreff , BUD 2015.

OPPDATERING PR. 3.mai:

Klubbledere og tillitsvalgte har mottatt epost med alle sakspapirene til Landsmøtet.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Invitasjonen til BUD 2015 er lagt ut, og av programmet der kan du lese tidspunktet for Landsmøtet. Vi viser til vedtektene for Norsk Selskap For Fotografi som omhandler ordinært landsmøte. Velkommen skal dere være.

Mvh

Bjørn Riise

EsNSFF

Leder NSFF

 

 

Utdrag av vedtektene:

 

§ 9 Landsmøtet

Landsmøtet er NSFFs høyeste myndighet. Styret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet.

Styret, medlemsklubbene, direktemedlemmene og utvalgene har forslagsrett, møterett og

talerett på Landsmøtet. Alle medlemmer har møterett og talerett på Landsmøtet.

 

§ 10 Ordinært Landsmøte

Ordinært landsmøte avholdes årlig, fortrinnsvis i perioden 1. mars - 30. juni.

Styret skal underrette medlemsklubber, direktemedlemmer og utvalg om tid og sted for

Landsmøtet med minst tre måneders varsel. Slik underretning kan gis gjennom tidsskrift e.l.

som sendes alle medlemmene eller på NSFFs internettsider.

Skriftlig melding om saker som ønskes behandles på Landsmøtet skal være styret i hende

senest seks uker før Landsmøtet. Dersom det ønskes at Landsmøtet skal treffe vedtak i saken,skal forslag til vedtak være ledsaget av en begrunnelse.

Utvalgenes beretninger skal være styret i hende senest 31. januar.

Senest tre uker før Landsmøtet skal styret sende innkalling og sakspapirene til NSFFs

medlemsklubber, direktemedlemmer og utvalg.

Utsendelsen skal inneholde: Saksliste,

beretning, regnskap, budsjett og innkomne forslag.

Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

a) Styret beretning.

b) Regnskap

c) Fastsette kontingent.

d) Fastsette godtgjørelser.

e) Innkomne forslag.

f) Budsjett.

g) Valg.

Landsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.

 


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....