/ / / Ønsker din klubb å søke om hederstegnet EsNSFF?

Ønsker din klubb å søke om hederstegnet EsNSFF?

Minner om søknadsfrist for hederstegnet EsNSFF, som opprinnelig er 31.januar, men iår utsatt til 20.februar

Styret oppfordrer klubbene til å vurdere denne muligheten til å gjøre heder på medlemmer som har gjort en spesielt god innsats for amatørfotografiet.

Her er et utdrag fra retningslinjene angående EsNSFF:

NSFF HEDERSTEGN

NSFF Hederstegn kan gis til personer som gjennom sin arbeidsinnsats og/eller sin fotografiske virksomhet har bidratt til å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF sine medlemmer kan søke om EsNSFF, men det er fortrinnsvis klubben som søker. 

Hederstegn tildeles av Styret og utdeles på Landsmøtet/ Nasjonalt Film- og Fototreff

Den som tildeles hederstegn mottar jakkenål og diplom.

NSFF Hederstegn er nasjonale og kan ikke benyttes internasjonalt.

Søknader om EsNSFF sendes til Styret. Søknader vurderes en gang i året. Søknadsfrist er 31. januar hvert år. (For iår utsatt til 20. februar)

 

Søknaden må følges av tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til kravene for det enkelte hederstegn.

Søknad om EsNSFF finner du ved å følge denne linken : 

 

 


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....