/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Kjære amatørfotografer

-ja for det er det vi er, er vi ikke?

Det er nok slik, selv om fotografiene jeg ser og de plasseringer vi registrerer at medlemmene får i konkurranser, slett ikke står tilbake for arbeidene til profesjonelle fotografer. Forskjellen er at vi gjør det på fritida og ubetalt, ihvertfall målt i hard valuta. Belønningen er de plasseringer og de tilbakemeldingene vi får på egne bilder og det viser at tiden slett ikke er bortkastet. Det er imponerende hvordan NSFF sine medlemmer høster lovord og poeng i mange internasjonale konkurranser og ikke til forkleinesle for de som har sin interesse i frimerker, men vi er mer synlige. Det å dele sin fotoglede, kreativitet og lærdom med andre i form av gode bilder, og ja til tider fantastiske. Gratulerer til alle og enhver, om det er på lokalt plan eller på en større arena. Dere gjør alle en fantastisk innsats med tanke på å spre gleden ved foto og ikke minst god norgesreklame med bilder fra vår fantastiske natur.

NM I foto og film har funnet en form, etter innspill og justeringer, som ser ut til å  appelere til at flere og flere å sende inn bilder. Innleveringen i høst var overveldende og kun småting gjorde at dette ikke gikk helt 100%, det har vi nå tatt grep om, slik at til våren, ja fingre må krysses, det er ikke alle prossesser en styrer. Film kommer for fullt inn I vårens konkurranse og jeg ser at også at noen klubber begynner å danne filmgrupper. Jeg ser fram til å se bidragene i både foto og film som kommer inn.
 
Jeg har nå sittet i ledersetet vel et halvt år og hadde strengt tatt ikke inngående kjennskap til hva jeg sa ja til. 
Jeg må berømme resten av styret, utvalgene  og hjelperne sentralt i NSFF for god støtte i dette halve året, det har vært mye å sette seg inn i. Det har vært dager med mange tanker, men flest på den positive siden, så vær du viss, jeg angrer ikke. Dette til tross for,  at jeg noen dager, hadde følt det lettere å ha hatt tittelen adm.dir. Slik er det ikke, det er en organisjon tuftet kun og bare på frivillighet. I en såpass stor organisjon som NSFF har blitt, vil det til tider oppstå turbulens og dette må vi kunne håndtere og det helst i felleskap. Vi skal kjøre en inkluderende linje og tilstrebe åpenhet. Landsmøte har valgt medlemmene til et styre som handler innenfor de fullmakter som til enhver tid er godkjent i samme forsamling. Vi lever ikke i en fantasiverden, i den virkelig verden må også vi forholde oss til lover, regler og forskrifter. Disse kan selvfølgelig endres, men også her har vi regler som må følges. Dette gjelder absolutt alle – helt og holdent uten unntak - enten man er for eller imot de saker som måtte dukke opp på agendaen. Og det å drive utenfor disse rammer fremmer ikke akkurat egen sak – uansett hvor edel den måtte være.

Vi sitter, om ikke mange måneder, igjen sammen på den arena hvor de store linjer trekkes. Hvem som skal ha tilliten til å forvalte skal velges, og diskusjoner om hvordan vi kan glede hverandre med det gode bilde og deling av kunnskap.
Jeg ser fram til Landsmøte 2015 på Bud, og håper jeg får noen pusterom til å fylle brikka med motiver som jeg ikke har utafor stuedøra til daglig. Jeg håper klubbene ser nytteverdien i det å sende representanter til Landsmøte.

Det er også mange tillitsvalgte i klubbene som har gjort seg fortjent til å bli hedret etter mange år med innsats for klubben og NSFF. Jeg ber de NSFF tilsluttede klubbene i det ganske land å ha litt fokus på dette.
Hederstegnet EsNSFF- Eksellense Service, deles ut på Landsmøtet, den er det sikkert mange som skulle hatt, og søknadsfristen er 31.januar. Info om dette finner dere her

Utmerkelser og hederstegn for internasjonal deltakelse må også søkes om og her er det igjen mange som har sanket poeng gjennom det siste året. De som er berettiget til å søke om FIAP hederstegn finner informasjon om hvilke resulterer man må ha oppnådd for å kunne søke. mer info her
Man kan bare søke en gang pr år og søknadsfristen er 5. januar.

Bjerkely folkehøgskole tilbyr også i 2015 generøst stipend til en fotointeressert ungdom i våre rekker.
Er du i målgruppa, nytt sjansen og søk, jeg kan love deg et uforglemmelig år blant likesinnede fotoentusiaster.
Hvordan  søke

Det nordiske samarbeidet begynner å ta form, tillitsvalgte fra Sverige, Danmark og Norge var samlet i Oslo i september. Samarbeidet begynner å materialisere seg og et felles nettsted vil etterhvert bli presentert. Med stor sannsynlighet blir det opprettet  i navnet, Nordic Society of Photography, som skal være en fellesorganisasjon for de nordiske land.
Dette har innvirkning på seriøsiteten i offentlig sammenheng og ved søknader til myndighetene. Det  utvikles nå et opplæringsprogram, for bl.a annet å vise hvordan vi håndterer konkurranser på nsff.no, til våre danske og svenske venner. Nye land står også på beddingen til å bli involvert i samarbeidet. Det blir et nytt møte i Gøteborg/Malmø i midten av mars 2015.

NSFF MAGASIN

Magasinets målsetning er å gi NSFF-medlemmene et nytt tilbud. Magasinet bidrar til å styrke kompetansen og det faglige nivået for film- og fotoamatørene i Norge. Gjennom året har mange gode artikler vært å lese og nå sist presentasjon av fotografer. Vær klar, plutselig ringer det noen og så er din tur å komme  på “trykk”.

Det er nå åpnet for å sende inn bilder til Årbok 2014, alle medlemmer har fått varsling på e-post og all info om dette finnes på nsff.no. Vi håper også denne gang det blir bilder av høy kvalitet å se fordelt over flest mulig klubber. Intensjonen er at alle klubber med medlemmer som leverer inn, skal bli representert i årboken, nytt av året, er at klubben er garantert å bli med om de leverer minst 5.bilder. Det blir en jury fra 5 ulike klubber som velger ut bildene.

 

Jeg takker alle medlemmer for engasjementet i 2014,

og ønsker alle en god jul og et framgangsrikt nytt fotoår.

Bjørn Riise, Leder NSFF 


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....