/ / / Klubbprosjekt og medlemsprosjekt 2016

Klubbprosjekt og medlemsprosjekt 2016

Klubb- og medlemsprosjekter som blir valgt ut av juryen, blir stilt ut/vist på skjerm under Nasjonalt Film- og Fototreff, Nordic Light og Fotografiets dag. Innleveringsfristen er 1.mars

Klubb- og medlemsprosjekter hadde en god start i 2014 med 5 klubbprosjekter og 10 medlemsprosjekter innlevert. Vi håper dette sporer til engasjement om prosjektarbeid

Klubbprosjekt

Hensikten med klubbprosjekt er å få medlemmene til å tenke som et lag, og bringe de beste bildene i prosjektet frem. Klubbprosjekt er ingen konkurranse, og det er heller ikke konkurransebilder vi i utgangspunktet tenker blir brukt. 

Hver klubb kan levere inn en serie på minimum 10 bilder

Bildene skal ha en sammenheng og et tema. Konkurranseansvarlig i klubben, eller den som har ansvar for klubbens prosjekt, laster inn bildene via www.nsff.no Alle bilder skal være i JPG-format. Bildets lengste side skal være på 3000px. Maksimal filstørrelse er 3MB. Fristen er 1.mars 2016. Send en liste med deltakernes navn og bildenummer til utstilling@nsff.no 

Retningslinjer for klubbprosjekt

Medlemsprosjekt

Hvert medlem kan levere inn en bildeserie på 5-10 bilder

Bildene skal ha en sammenheng og tema. Fristen er 1.mars 2016. Prosjektbeskrivelse og alle bilder sendes til utstilling@nsff.no 

NB ! Send bildene ett og ett eller om det er store / mange filer, send via www.filemail.com eller https://www.wetransfer.com/  eller en annen tjeneste som sender store filer.

NB 2 !! Dette overstyrer det som står i retningslinjene om innlevering via nsff.no

Retningslinjer for medlemsprosjekt


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....