/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner
 
Et nytt år er i gang med mye aktivitet både i klubbene og nasjonalt. 
 
Årbok 2013
Det er fremdeles muligheter til å sende inn bilder til Årbok 2013, fristen er 31.01.
 
Stipend fra Bjerkely Folkehøyskole
Den samme fristen er for våre ungdomsmedlemmer som sender inn portfolio for å vinne stipendet på Bjerkely Folkehøyskole
 
Internasjonalt
Det er i år rekord i antall søknader om FIAP hederstegn. I alt søkes det om 20 hederstegn: 1 MFIAP, 1 EFIAP /s, 3 EFIAP /b, 9 EFIAP, og 6 AFIAP. Det viser at det er stor aktivitet i internasjonale konkurranser, og at våre medlemmer gjør det veldig bra. Søknadene er nå sendt til FIAP, og jeg ønsker alle søkerne lykke til. Jeg vil gratulere Arne Bergo fra Bekkalokket Fotoklubb, som er den første i Norge som er tildelt Photographic Society of America sitt hederstegn "Proficiency PSA" Det vil etter hvert komme informasjon om PSA.
 
NSFF er som tidligere offentliggjort nå medlem av UNICA-Union Internationale Du Cinema. Vår UNICA kontaktperson er Lasse Øglænd fra Stavanger Videoklubb.
 
Nasjonalt Film- og Fototreff
Informasjon om Nasjonalt Film- og Fototreff blir lagt ut på nsff.no 1.februar. Hold av datoene 29.mai til 1.juni, da er det klart for et av vårens store eventyr på Elverum. NM i Film og NM i Foto blir offentliggjort der.
 
NSFF MAGASIN; medlemsmagasin for film- og fotoentusiaster
Redaksjonen er godt i gang med magasinet, og vi regner med at det blir lagt ut på nett i midten av februar. Redaksjonen setter stor pris på om klubbene sender inn tekst og bilder fra arrangementer, utstillinger, etc. Skal det bli et bra magasin må vi ha inn aktuelt stoff om all den positive aktiviteten som skjer rundt om i klubbene. Send inn tekst og bilder, redaksjonen tar seg av layout og redigering.
 
Fristen for å søke om NSFF sitt hederstegn for administrativ innsats i klubbene og nasjonalt EsNSFF- Eksellense Service er 31.01
 
Jeg vil ønske velkommen Oseberg Photo Society og Herøy Kameraklubb. Flere klubber har meldt fra om at de melder seg inn. Vi har nå 123 klubber.
 
Ha en fortsatt fin fotovinter!
 
Med vennlig hilsen 
 
Roald Synnevåg
HonENSFF – EFIAP-B
Leder i Norsk Selskap For Fotografi
Foto: Ragnhild Engetrøen
 

Til toppen

Do NOT follow this link! 0.083