/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

NSFF vil gjerne utgi et medlemsmagasin. Har du noe å bidra med?

Hei alle fotovenner.
 
NSFF Medlemsmagasin
Vi har det siste året hatt en drøm om å få et medlemsmagasin i NSFF. Vi tenker oss et magasin i A4 format med 32 sider som kommer ut 2 ganger i året. Det skal være et papirbasert magasin som kommer i posten til alle medlemmer. Noen forutsetninger må til for at vi skal lykkes med dette. Sponsormidler og noen som skal gjøre jobben. Hovedstyret har fått på plass en redaktør, Roy Morten Gleditsch, som skal ha med seg noen som kan gi magasinet et kvalitetsmessig innhold. Mer info finner du her. 
 
NSFF ønsker skal vise de kvaliteter norsk film- og fotoamatører har. Vi trenger kompetente personer som kan bla skrive fagligeartikler, gjøre intervjuer, produkttesting, etc. Har du noe å bidra med i magasinet? Ta kontakt med Roy Morten roymg@broadpark.no
 
NM i Foto
Første runde i NM i foto har innleveringsfrist 15.oktober, og for de som skal delta vil jeg anbefale å levere bilder i god tid. Dette gjelder både papirbilder som sendes i posten og digitale filer som skal lastes inn via www.nsff.no Jeg ønsker alle deltakere i NM lykke til! 
 
Nordic Light
Nordic Light har siden starten vært en viktig samarbeidspartner for NSFF. Nordic Light ved Anne Lise Flavik ønsker å komme rundt i regionene/klubbene for å informere om hva som skjer i Kristiansund under både festivaler og workshops. Det kommer verdenskjente fotografer til Nordic Light som gladelig deler sin kunnskap med oss. Anne Lise er i tillegg til å være direktør og programsjef i Nordic Light; fotograf, produsent av en rekke workshops i inn- og utland og redaktør for flere bøker. Hun tilbyr seg å ha portfolio- bildevurdering i de klubbene hun besøker. Vi prøver å få dette til utover høsten/vinteren og helst i regi av regionkontaktene. http://www.nle.no
 
Nasjonale og internasjonale konkurranser
23. Hønefoss Nasjonale har innlevering 01.11. og teller til NSFF nasjonale plaketter. 3. Arctic Exhibition som Bodø FK arrangerer har innlevering 09.10. Vær med å sett norsk fotografi på dagsorden internasjonalt. 
 
 
Høsten er en svært aktiv tid rundt om i klubbene. Kurs, workshops, konkurranser og andre fotografiske aktiviteter er godt i gang. Høstens farger har alltid vært et yndet motiv for fotografer og filmfolk, og jeg håper dere får brukt tiden til å fange nye og kreative motiver. Jeg ønsker alle en fantastisk høst!
 
Roald Synnevåg
HonENSFF – EFIAP-B
Leder i Norsk Selskap For Fotografi 
 
Foto: Ragnhild Engetrøen
 

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....