/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner!
 
Nasjonalt Film- og Fototreff i Trondheim ble en stor opplevelse for alle de 128 deltakerne. Mange spennende foredrag og visninger av premierte filmer i NM. Et utvalg av bilder fra vårens NM i Foto var utstilt, og en tv-skjerm viste også alle premierte og antatte bilder fra vårens runde av NM i Foto. En stor takk til arrangementskomiteen i Trondhjems Kameraklubb for et meget vellykket fototreff.
 
NSFF sitt 54. Landsmøte ble avholdt i Trondheim under Nasjonalt Film- og Fototreff. Det ble enstemmig vedtatt at det blir betaling i NM i Film og Foto. Prisen er kr. 100,- pr runde, og betaling skjer via Pay Pal eller bankkonto. Dersom din klubb ikke har betalt kontingent til NSFF, blir det heller ikke mulig for deg å levere inn film og foto til NM. Info om dette kommer på www.nsff.no
 
Det var spennende under offentliggjøringen av NM i Film og Foto!
Oslo Kamera Klubb ble "Årets Klubb", "Norgesmester i foto" ble Espen Winther- People&Places og "Årets ungdomsfotograf" ble Thomas Sirevåg- Sandnes FK.  
Norgesmester i Hverdagsfilm: Andreas Raknes- Bergen Fritidsfilmere, Norgesmester i Fiksjon: Torkil Hansen- Bergen Fritidsfilmere, Norgesmester i Minuttfilm: Frank Evensen- Oslo KK, Norgesmester i Dokumentar: Roy M. Gleditsch- Bergen Fritidsfilmere. Beste filmklubb: Bergen Fritidsfilmer. Aalesund Smalfilmklubb ble Norgesmester i konkurransen for klubblag.
 
I år ble det delt til sammen 92 plaketter, som er rekord. Det ble også tildelt svært mange FIAP- og NSFF hederstegn! Jeg vil fremheve at Trond M. Skaret – Oslo KK ble tildelt HonENSFF, og at Jan Standal ble utnevnt til æresmedlem i NSFF. Jan har i svært mange år vært en dyktig tillitsvalgt lokalt, regional og på landsbasis. Han har i alle år vist seg som en god ambassadør for NSFF.
 
Jeg gratulerer alle ble tildelt plaketter og hederstegn, og de som ble premiert i NM i Film og Foto. Lister over plaketter, hederstegn, resultatlister og bildepresentasjoner finner du på www.nsff.no
 
Det er mange timers innsats som legges ned tillitsmannsarbeid i NSFF, og jeg vil rette en takk til alle som står på til beste for norsk film- og fotomiljø. Takk for innsatsen til alle avtroppende tillitsvalgte i blant annet Hovedstyret, Internasjonalt utvalg, Konkurranseutvalget, og regionkontakter. NSFF har nå behov for nye regionkontakter i Hordaland, Agder og Trøndelag. Er du interessert i å gjøre en innsats for fotomiljøet i disse regionene? Ta kontakt med info@nsff.no
 
NSFF vokser i medlemstall og klubber. Vi er igjen nå over 4000 medlemmer og 119 klubber. Jeg ønsker Vågsøy Fotoklubb, Misund Fotoklubb, Tysnes Foto & Videoklubb, Gamlebanken Fotoklubb og Batnfjord Fotoklubb velkommen i selskapet!
 
Jeg ønsker alle en god sommer!
 
Roald Synnevåg
HonENSFF – EFIAP-B
Leder i Norsk Selskap For Fotografi         
   

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....