/ / / 650.000 bilder til NM i Film og Foto

650.000 bilder til NM i Film og Foto

De tidligere annonserte juryproblemene stammet fra et historisk høyt antall innleverte bilder. Mer enn 650 000 bilder ble innlevert før fristen var utløpt.

Først etter at filmutvalget ble kontaktet klarte man å løse problemene.  648 000 av bildene skulle sees etter hverandre i en bestemt rekkefølge i en hastighet av 25 bilder pr sekund.


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....