Januar 2019

Her finner du kun eldre nyhetsartikler publisert frem til 1 desember 2016.

Artikler publisert etter denne dato finnes her

Landsmøte 2019

31/1-19: Landsmøtet vil bli arrangert årlig, på et sted hvor logistikk- og kapasitetsbehov er dekket. Landsmøtet vil også innbefatte et regionkontaktmøte samt et klubbledermøte. NSFF ved styret ønsker at flest mulig klubber kan og vil være representert, og legger nå forholdene til rette for dette.

VI MÅ SATSE PÅ Å FÅ MED FLERE UNGE I NSFF

24/1-19: Vi trenger 3 personer til Ungdomsutvalget i NSFF. Klubbene i NSFF bør ha ambisjoner om at ungdommene er med og at vi får fylt denne gruppa slik vi ønsker.


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....