Klubboversikt - fylker

Linselusa Vinstra

Nyheter

Vis alle nyheter
Nyhetsansvarlig:
Rune Hermansen

Referat Årsmøte 2017

Årets årsmøte i Fotoklubben Linselusa

Referat fra årsmøte i Linselusa 2017.

Årsmøtet ble avholdt onsdag 1. februar kl 19.00 på ”Telegrafen” på Vinstra.

Disse møtte: Rune Hermansen, Paul H. Hage, Jon Stensrud, Terje Solberg, Thomas Petterson, Ola Dahl, Arne Hernæs, Sigurd Grytting, Svein Bekkum, Eyjolfur Matthiasson, Nina Tigerstedt og Øyvind Pedersen.

Årsmøtesaker:
1. Valg av møteleder: Rune Hermansen. Valg av referent: Øyvind Pedersen.

2. Årsmelding for 2016: Gjennomgang av årsmeldinga v/Øyvind P. Det var noen få merknader til årsmeldinga. Øyvind legger disse til. Ellers godkjent. Ny årsmelding vil bli lagt ut på hjemmesida.

3. Regnskap for 2016: Gjennomgang av regnskapet v/Jon Stensrud. Regnskapet var oppgjort med et overskudd på kr. 1588. Regnskapet var revidert av revisorene og ble godkjent.

4. Valg: Rune Hermansen ble gjenvalgt som leder (1 år).
Jon Stensrud og Øyvind Pedersen ble gjenvalgt som styremedlemmer (begge for 2 år).
De andre to styremedlemmene Thomas Petterson og Terje Solberg, var ikke på valg (sitter begge for 1 år til).
Nina Tigersted ble gjenvalgt som varamedlem til styret (2 år).
Svein Bekkum ble valgt til medlem av valgkomiteen (2 år). Eva Solveg Enget var ikke på valg, og er medlem av valgkomiteen for 1 år til.
Paul H. Hage og Ruth Bø Wangen fortsetter begge som Revisorer.

5. Kontingent: Det ble enstemmig vedtatt at medlemskontingenten skal beholdes uendret på kr. 400.

6. Klubbkonkurransen ”Årets bilde 2016”: Konkurransen var juryert av Vesterålen Fotoklubb. Vinner ble Jon Stensrud.

7. Årets minifotograf: Det var avholdt 4 minikonkurranser på medlemsmøtene i 2016. Sammenlagtvinner ble Jon Stensrud. 


Styret har på sitt første styremøte fordelt oppgaver, og styret ser slik ut:
Leder: Rune Hermansen
Nestleder: Thomas Petterson
Sekretør: Øyvind Pedersen
Kasserer: Jon Stensrud
Styremedlem: Terje Solberg

Varamedlem: Nina Tigerstedt


Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....