Tildelte Hederstegn og plaketter

Medlemmer:

Hederstegn, alle medlemmer

NSFF:

Nasjonal bronseplakett (401)

Nasjonal sølvplakett (220)

Nasjonal gullplakett (92)

Nasjonal bronseplakett m/rød emalje (26)

Nasjonal sølvplakett m/rød emalje (13)

Nasjonal gullplakett m/rød emalje (7)

Internasjonal bronseplakett (166)

Internasjonal sølvplakett (136)

Internasjonal gullplakett (101)

Internasjonal bronseplakett med blå emalje (63)

Internasjonal sølvplakett med blå emalje (41)

Internasjonal gullplakett med blå emalje (22)

ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi (127)

ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (56)

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi (115)

HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (26)

Æresmedlem (27)

Nasjonal Bronseplakett m/hvit emalje (4)

Nasjonal Sølvplakett m/hvit emalje (2)

Nasjonal Gullplakett m/hvit emalje (2)

Nasjonal Bronseplakett m/mørk blå emalje (0)

Nasjonal Sølvplakett m/mørk blå emalje (0)

Nasjonal Gullplakett m/mørk blå emalje (0)

Internasjonal bronseplakett med grønn emalje (11)

Internasjonal sølvplakett med grønn emalje (8)

Internasjonal gullplakett med grønn emalje (7)

Internasjonal bronseplakett med gul emalje (6)

Internasjonal sølvplakett med gul emalje (4)

Internasjonal gullplakett med gul emalje (4)

Internasjonal bronseplakett med oransje emalje (3)

Internasjonal solvplakett med oransje emalje (2)

Internasjonal gullplakett med oransje emalje (1)

ENSFF-Bronse - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (10)

ENSFF-Sølv - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (4)

ENSFF-Gull - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (4)

ENSFF-Platina - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (3)

MNSFF- Master of photography Norsk Selskap For Fotografi (2)

FIAP:

AFIAP (Artiste FIAP) (126)

EFIAP (Excellence FIAP) (69)

EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze) (27)

EFIAP/S (Excellence FIAP Silver) (17)

ESFIAP (Excellence for Services Rendered to FIAP) (11)

HONEFIAP (Honorary Excellence FIAP) (4)

EFIAP/G (Excellence FIAP Gold) (9)

EFIAP/P (Excellence FIAP Platinum) (4)

MFIAP (Master FIAP) (1)

PSA:

PPSA (Proficiency) (9)

EPSA (Excellence) (3)

MPSA (Master) (1)

GMPSA (Grand Master) (0)

Oslo Kamera Klubb

Info om Oslo Kamera Klubb

Tildelte hederstegn (85 medl):

Antall medlemmer: 85

Ansgar Møller

Æresmedlem1961

Torfinn Michaelsen

Æresmedlem1952
HONEFIAP (Honorary Excellence FIAP)1957

Terje Skåre

Nasjonal bronseplakett1990
Nasjonal sølvplakett1992
Nasjonal gullplakett1994
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1997
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1997
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2009
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2009
Æresmedlem2009

Olav Hval

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1977
Æresmedlem1957
AFIAP (Artiste FIAP)1956
EFIAP (Excellence FIAP) 1956

Rolf Mortensen

Æresmedlem1957
HONEFIAP (Honorary Excellence FIAP)1957

Trond M. Skaret

Nasjonal bronseplakett1984
Nasjonal sølvplakett2002
Nasjonal gullplakett2013
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje2016
Nasjonal sølvplakett m/rød emalje2018
Internasjonal bronseplakett2013
Internasjonal sølvplakett2013
Internasjonal gullplakett2013
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2013
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2013
Internasjonal gullplakett med blå emalje2014
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2010
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2013
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2002
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2013
AFIAP (Artiste FIAP)1985
EFIAP (Excellence FIAP) 2013
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2014
EFIAP/S (Excellence FIAP Silver)2015
EFIAP/G (Excellence FIAP Gold)2016
EFIAP/P (Excellence FIAP Platinum)2019
Internasjonal bronseplakett med grønn emalje2015
Internasjonal sølvplakett med grønn emalje2015
Internasjonal gullplakett med grønn emalje2016
Internasjonal bronseplakett med gul emalje2016
Internasjonal sølvplakett med gul emalje2016
Internasjonal gullplakett med gul emalje2016
Internasjonal bronseplakett med oransje emalje2016
ENSFF-Bronse - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2015
ENSFF-Sølv - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2016
ENSFF-Gull - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2018
ENSFF-Platina - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2019

Jan Egil Sandstad

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2016
Nasjonal gullplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2016

Paul Henrik Hage

Nasjonal bronseplakett2010
Nasjonal sølvplakett2016
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2015

Tore Borg Larsen

Nasjonal bronseplakett2016
Nasjonal sølvplakett2019

Christer Larsen Bell

Nasjonal bronseplakett2016

Nils-Petter Aaland

Nasjonal bronseplakett2016

Thor Arnfinn Halvorsen

Nasjonal bronseplakett2013
Nasjonal sølvplakett2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2016

Per Borgting

AFIAP (Artiste FIAP)1962
EFIAP (Excellence FIAP) 1971

Per Bøe

Nasjonal bronseplakett1978
Nasjonal sølvplakett1979
Nasjonal gullplakett1980
Internasjonal bronseplakett1991
Internasjonal sølvplakett1991
Internasjonal gullplakett1991
Internasjonal bronseplakett med blå emalje1991
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1997
AFIAP (Artiste FIAP)1962
EFIAP (Excellence FIAP) 1966

Per Christoffersen

AFIAP (Artiste FIAP)1962

Odd Frellumstad

AFIAP (Artiste FIAP)1962

Asmund Myhrvold

Nasjonal bronseplakett2011
Nasjonal sølvplakett2011
Nasjonal gullplakett2012
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2013
AFIAP (Artiste FIAP)1962
EFIAP (Excellence FIAP) 1971

Erland Rygh

AFIAP (Artiste FIAP)1962
EFIAP (Excellence FIAP) 1971

Sivert Vistaunet

AFIAP (Artiste FIAP)1962
EFIAP (Excellence FIAP) 1971

Kari Elisabeth Espeland

Nasjonal bronseplakett2007
Nasjonal sølvplakett2012
Nasjonal gullplakett2017
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje2018
Internasjonal bronseplakett2017
Internasjonal sølvplakett2017
Internasjonal gullplakett2017
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2018
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2018
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2012
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2019
AFIAP (Artiste FIAP)2018
EFIAP (Excellence FIAP) 2019

Tom Thodesen

Nasjonal bronseplakett2017

Toril Bakke

Nasjonal bronseplakett2017

Karin Elise Fajersson

Nasjonal bronseplakett2017

Trygve Klingenberg

Nasjonal bronseplakett1976
Nasjonal sølvplakett1976
Nasjonal gullplakett1977
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje2017
Internasjonal bronseplakett2017
Internasjonal sølvplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1976
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1976
AFIAP (Artiste FIAP)1977

Rune Haldorsen

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2017

Gunnar Otterbech

Nasjonal bronseplakett2014
Nasjonal sølvplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018

Dag Erik Thrane

Nasjonal bronseplakett2017

Eduardo Valle De Antón

Nasjonal bronseplakett2017
Nasjonal sølvplakett2018

Tom Willy Simonsen

Nasjonal bronseplakett2017

Frank Evensen

Nasjonal bronseplakett2017
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2014

Harald Opheim

Nasjonal bronseplakett2017

Jan Sivert Hauglid

Nasjonal bronseplakett2017

Målfrid Sand

Nasjonal bronseplakett2018

Geir Kjærstad

Nasjonal bronseplakett2018

Ingunn Cecilie Jensen

Nasjonal bronseplakett2018

Walter Dragland

Nasjonal bronseplakett2001
Nasjonal sølvplakett2008
Nasjonal gullplakett2015
Internasjonal bronseplakett2014
Internasjonal sølvplakett2014
Internasjonal gullplakett2014
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2015
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2018
Internasjonal gullplakett med blå emalje2018
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2010
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2014
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2013
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2014
AFIAP (Artiste FIAP)2015
EFIAP (Excellence FIAP) 2019

Thorfinn Bekkelund

Nasjonal bronseplakett1986
Nasjonal sølvplakett1986
Nasjonal gullplakett1999
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2019

Janne Myhre Claassen

Nasjonal bronseplakett2019

Bjørn Falch Andersen

Nasjonal bronseplakett1979
Nasjonal sølvplakett2011
Internasjonal bronseplakett2012
AFIAP (Artiste FIAP)1971

Carsten Arnholm

Nasjonal bronseplakett1977
Nasjonal sølvplakett1977
Nasjonal gullplakett1978
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje1980
Nasjonal sølvplakett m/rød emalje2011
Nasjonal gullplakett m/rød emalje2012
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1977
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1977
AFIAP (Artiste FIAP)1971

Jan Baashuus Jessen

Nasjonal bronseplakett1976
Nasjonal sølvplakett1977
Nasjonal gullplakett1978
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje1989
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1975
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1977
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1977
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1977
AFIAP (Artiste FIAP)1971
EFIAP (Excellence FIAP) 1973
ESFIAP (Excellence for Services Rendered to FIAP)1977

Solveig Elmo

Nasjonal bronseplakett1981
Nasjonal sølvplakett1981
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1983
AFIAP (Artiste FIAP)1981

Birger Fauchald

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1977
AFIAP (Artiste FIAP)1969

Arve Kristian Grue

Nasjonal bronseplakett1979
Internasjonal bronseplakett1988
Internasjonal sølvplakett1988
Internasjonal gullplakett1988
AFIAP (Artiste FIAP)1985

Aase S Godager

AFIAP (Artiste FIAP)1971

Johan Christian Geldmeyden

AFIAP (Artiste FIAP)1956
EFIAP (Excellence FIAP) 1956

Einar Granhus

AFIAP (Artiste FIAP)1976

Martha Kongsrud

Nasjonal bronseplakett1977
Nasjonal sølvplakett1978
Nasjonal gullplakett1982
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1997
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1997
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1983
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1997
AFIAP (Artiste FIAP)1977

George Nielsen

AFIAP (Artiste FIAP)1978
EFIAP (Excellence FIAP) 1984

Nils A Jacobsen

AFIAP (Artiste FIAP)1974

Ernst Schwitters

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1977
AFIAP (Artiste FIAP)1956
EFIAP (Excellence FIAP) 1956

Jan Fredrik Solberg

AFIAP (Artiste FIAP)1962

R. Stub Paulsen

AFIAP (Artiste FIAP)1971

Knut Hovind

Nasjonal bronseplakett2003
Nasjonal sølvplakett2003
Nasjonal gullplakett2007
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2006

Thorolf Karlsen

Nasjonal bronseplakett1977
Nasjonal sølvplakett1979
Nasjonal gullplakett1986
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1997

Gro Kongsten

Nasjonal bronseplakett1978
Nasjonal sølvplakett1980
Nasjonal gullplakett2001
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1997

Rolf Støa

Nasjonal bronseplakett1977
Nasjonal sølvplakett1980
Nasjonal gullplakett1984
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2007

Liz Palm

Nasjonal bronseplakett2009
Nasjonal sølvplakett2010
Nasjonal gullplakett2014
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2011

Kristin Thallaug

Nasjonal bronseplakett2002
Nasjonal sølvplakett2008
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2012

Terje Angeltveit

Nasjonal bronseplakett2010
Nasjonal sølvplakett2012
Nasjonal gullplakett2014
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2012

Marion Nesje

Nasjonal bronseplakett2011
Nasjonal sølvplakett2012
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2013

Randi Årsetøy

Nasjonal bronseplakett2011
Nasjonal sølvplakett2014
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2014

Clarin H. Vogt

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1974
ESFIAP (Excellence for Services Rendered to FIAP)1975

Ragnar Paus Nielsen

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1976

Arne Ruud

Nasjonal bronseplakett1977
Nasjonal sølvplakett1978
Nasjonal gullplakett1981
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1997

Per Harald Strøm

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2008

Jan Robert Williamsen

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2009

Knut M. Wiig

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1977

Eva Arnholm

Nasjonal bronseplakett1978
Nasjonal sølvplakett1979
Nasjonal gullplakett1980

Aud M. Breivik

Nasjonal bronseplakett1993

Egil Scott Synnestvedt

Nasjonal bronseplakett1976

Allan Jones

Nasjonal bronseplakett1994

Anne Lise Kirsebom

Nasjonal bronseplakett2009

Petter Smedbye

Nasjonal bronseplakett2000

Eva Storvestre

Nasjonal bronseplakett1979
Nasjonal sølvplakett1979

Øyvind Strøm

Nasjonal bronseplakett1985

Bjørn E. Wangen

Nasjonal bronseplakett1978
Nasjonal sølvplakett1978

Per Brække

Nasjonal bronseplakett1979

Andreas Helland

Nasjonal bronseplakett2011

Roy Trondsen

Nasjonal bronseplakett2011

May Hennie Haukås

Nasjonal bronseplakett2012

Rayner Johansen

Nasjonal bronseplakett2013
Nasjonal sølvplakett2015

Guri Wahl

Nasjonal bronseplakett2014
Nasjonal sølvplakett2014

Tormod Raen

Nasjonal bronseplakett2014

Håkon Sønderland

Nasjonal bronseplakett2014

Til toppen

Do NOT follow this link! 1.541