Tildelte Hederstegn og plaketter

Medlemmer:

Hederstegn, alle medlemmer

NSFF:

Nasjonal bronseplakett (401)

Nasjonal sølvplakett (220)

Nasjonal gullplakett (92)

Nasjonal bronseplakett m/rød emalje (26)

Nasjonal sølvplakett m/rød emalje (13)

Nasjonal gullplakett m/rød emalje (7)

Internasjonal bronseplakett (166)

Internasjonal sølvplakett (136)

Internasjonal gullplakett (101)

Internasjonal bronseplakett med blå emalje (63)

Internasjonal sølvplakett med blå emalje (41)

Internasjonal gullplakett med blå emalje (22)

ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi (127)

ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (56)

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi (115)

HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (26)

Æresmedlem (27)

Nasjonal Bronseplakett m/hvit emalje (4)

Nasjonal Sølvplakett m/hvit emalje (2)

Nasjonal Gullplakett m/hvit emalje (2)

Nasjonal Bronseplakett m/mørk blå emalje (0)

Nasjonal Sølvplakett m/mørk blå emalje (0)

Nasjonal Gullplakett m/mørk blå emalje (0)

Internasjonal bronseplakett med grønn emalje (11)

Internasjonal sølvplakett med grønn emalje (8)

Internasjonal gullplakett med grønn emalje (7)

Internasjonal bronseplakett med gul emalje (6)

Internasjonal sølvplakett med gul emalje (4)

Internasjonal gullplakett med gul emalje (4)

Internasjonal bronseplakett med oransje emalje (3)

Internasjonal solvplakett med oransje emalje (2)

Internasjonal gullplakett med oransje emalje (1)

ENSFF-Bronse - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (10)

ENSFF-Sølv - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (4)

ENSFF-Gull - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (4)

ENSFF-Platina - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (3)

MNSFF- Master of photography Norsk Selskap For Fotografi (2)

FIAP:

AFIAP (Artiste FIAP) (126)

EFIAP (Excellence FIAP) (69)

EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze) (27)

EFIAP/S (Excellence FIAP Silver) (17)

ESFIAP (Excellence for Services Rendered to FIAP) (11)

HONEFIAP (Honorary Excellence FIAP) (4)

EFIAP/G (Excellence FIAP Gold) (9)

EFIAP/P (Excellence FIAP Platinum) (4)

MFIAP (Master FIAP) (1)

PSA:

PPSA (Proficiency) (9)

EPSA (Excellence) (3)

MPSA (Master) (1)

GMPSA (Grand Master) (0)

Bekkalokket Fotoklubb

Info om Bekkalokket Fotoklubb

Tildelte hederstegn (61 medl):

Antall medlemmer: 61

Olav Døskeland

Nasjonal bronseplakett2010
Nasjonal sølvplakett2011
Internasjonal bronseplakett2008
Internasjonal sølvplakett2008
Internasjonal gullplakett2012

Henning Rasmussen

Internasjonal bronseplakett2010

Janne Lie

Nasjonal bronseplakett2016

Kari Mikalsen

Nasjonal bronseplakett1992
Nasjonal sølvplakett2001
Nasjonal gullplakett2004
Internasjonal bronseplakett1999
Internasjonal sølvplakett2001
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2002
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2002
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2002
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2005
AFIAP (Artiste FIAP)2003

Torbjørn Helgesen

Nasjonal bronseplakett2010
Nasjonal sølvplakett2013
Internasjonal bronseplakett2010
Internasjonal sølvplakett2011
Internasjonal gullplakett2012
AFIAP (Artiste FIAP)2011

Knut Dalen

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1997

Terje Bergesen

Internasjonal bronseplakett2001
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2009

Espen Lodden

Magne Haveraaen

Nasjonal bronseplakett2006
Internasjonal bronseplakett2003
Internasjonal sølvplakett2011

Rune Fjæreide

Nasjonal bronseplakett1992
Nasjonal sølvplakett1994
Nasjonal gullplakett2001
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1997

Jonny Jacobsen

Nasjonal bronseplakett2005

Thorstein Kleivdal

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2015

Terje Øen

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2013

Roald Synnevåg

Nasjonal bronseplakett1990
Nasjonal sølvplakett1994
Nasjonal gullplakett2000
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje2011
Nasjonal sølvplakett m/rød emalje2016
Nasjonal gullplakett m/rød emalje2017
Internasjonal bronseplakett1992
Internasjonal sølvplakett1994
Internasjonal gullplakett1997
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2007
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2011
Internasjonal gullplakett med blå emalje2014
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi1997
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1997
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1995
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi1997
Æresmedlem2007
AFIAP (Artiste FIAP)1995
EFIAP (Excellence FIAP) 2003
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2011
EFIAP/S (Excellence FIAP Silver)2014
ESFIAP (Excellence for Services Rendered to FIAP)2017
EFIAP/G (Excellence FIAP Gold)2015
EFIAP/P (Excellence FIAP Platinum)2016
MFIAP (Master FIAP)2014
PPSA (Proficiency)2014
EPSA (Excellence)2015
MPSA (Master)2017
Nasjonal Bronseplakett m/hvit emalje2019
Internasjonal bronseplakett med grønn emalje2015
Internasjonal sølvplakett med grønn emalje2015
Internasjonal gullplakett med grønn emalje2016
Internasjonal bronseplakett med gul emalje2016
Internasjonal sølvplakett med gul emalje2017
Internasjonal gullplakett med gul emalje2017
Internasjonal bronseplakett med oransje emalje2018
Internasjonal solvplakett med oransje emalje2019
ENSFF-Bronse - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2015
ENSFF-Sølv - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2016
ENSFF-Gull - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2017
ENSFF-Platina - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2018
MNSFF- Master of photography Norsk Selskap For Fotografi2018

Annie Elisabeth Bjørklund

Nasjonal bronseplakett2010
Internasjonal bronseplakett2011

Runar Brunslid

Nasjonal bronseplakett2001
Nasjonal sølvplakett2017

Arne Vetaas

Internasjonal bronseplakett2012
Internasjonal sølvplakett2013

Roy Birger Nilsen

Nasjonal bronseplakett2007

Tine-Irlin Dahl Andersen

Nasjonal bronseplakett2006

Rolf Rose Jensen

Nasjonal bronseplakett2005

Jim Hansen

Nasjonal bronseplakett2014
Nasjonal sølvplakett2015
Internasjonal bronseplakett2013
Internasjonal sølvplakett2013
Internasjonal gullplakett2013
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2014
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2016
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2016
AFIAP (Artiste FIAP)2014
EFIAP (Excellence FIAP) 2017

Tor Henning Olsen

Nasjonal bronseplakett1993
Nasjonal sølvplakett2000
Internasjonal bronseplakett2000
Internasjonal sølvplakett2002
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2002
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2005
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1993
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2005
Æresmedlem2007
AFIAP (Artiste FIAP)2003

Jan Standal

Nasjonal bronseplakett2007
Nasjonal sølvplakett2007
Nasjonal gullplakett2012
Internasjonal bronseplakett2007
Internasjonal sølvplakett2008
Internasjonal gullplakett2009
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2010
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2010
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1993
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2010
Æresmedlem2013
AFIAP (Artiste FIAP)2010
EFIAP (Excellence FIAP) 2011

Unni Brekke

Nasjonal bronseplakett2006
Nasjonal sølvplakett2011
Nasjonal gullplakett2014
Internasjonal bronseplakett2009
Internasjonal sølvplakett2010
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2012
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2012
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2010
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2012
Æresmedlem2014
AFIAP (Artiste FIAP)2011

Tom Jarane

Nasjonal bronseplakett2011
Nasjonal sølvplakett2014
Internasjonal bronseplakett2009
Internasjonal sølvplakett2010
Internasjonal gullplakett2011
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2014
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2016
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2015
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2015
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2012
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2015
AFIAP (Artiste FIAP)2010
EFIAP (Excellence FIAP) 2013
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2016
ENSFF-Bronse - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2016

Einar Helge Osland

Nasjonal bronseplakett2013
Internasjonal bronseplakett2010

Endre M Lidal

Internasjonal bronseplakett2011

Geir Brekke

Internasjonal bronseplakett2010
Internasjonal sølvplakett2011

Johan Odvar Odfjell

Internasjonal bronseplakett2011

Halvor Larsen

Nasjonal bronseplakett2017
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2012
Æresmedlem2014

Marianne Sleire

Internasjonal bronseplakett2010

Frid Ellingsen

Nasjonal bronseplakett2016
Internasjonal bronseplakett2013
Internasjonal sølvplakett2014
AFIAP (Artiste FIAP)2013

Kari Bernardini

Nasjonal bronseplakett2012
Internasjonal bronseplakett2010
Internasjonal sølvplakett2010
Internasjonal gullplakett2011
AFIAP (Artiste FIAP)2011

Bente Nedrebø

Nasjonal bronseplakett2016
Nasjonal sølvplakett2017
Internasjonal bronseplakett2012
Internasjonal sølvplakett2012
Internasjonal gullplakett2013
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2014
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2016
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2018
AFIAP (Artiste FIAP)2013
EFIAP (Excellence FIAP) 2014
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2018
EFIAP/S (Excellence FIAP Silver)2019
PPSA (Proficiency)2015

Kenneth Rivenes

Nasjonal bronseplakett2013
Internasjonal bronseplakett2011

Audun Nygaard

Nasjonal bronseplakett2011
Nasjonal sølvplakett2012
Nasjonal gullplakett2013
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje2017
Nasjonal sølvplakett m/rød emalje2018
Internasjonal bronseplakett2012
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2013

Rune Eide

Nasjonal bronseplakett2016
Internasjonal bronseplakett2011
Internasjonal sølvplakett2012
Internasjonal gullplakett2013
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2014
AFIAP (Artiste FIAP)2012
EFIAP (Excellence FIAP) 2015

Frederic Verhelst

Nasjonal bronseplakett2013
Nasjonal sølvplakett2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2015

John Vint

Nasjonal bronseplakett2016
Nasjonal sølvplakett2018
Internasjonal bronseplakett2013
Internasjonal sølvplakett2013
Internasjonal gullplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2019
AFIAP (Artiste FIAP)2013

Arne Bergo

Nasjonal bronseplakett2013
Nasjonal sølvplakett2015
Nasjonal gullplakett2017
Internasjonal bronseplakett2012
Internasjonal sølvplakett2012
Internasjonal gullplakett2013
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2013
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2014
Internasjonal gullplakett med blå emalje2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2016
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2016
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2019
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2019
AFIAP (Artiste FIAP)2012
EFIAP (Excellence FIAP) 2014
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2015
EFIAP/S (Excellence FIAP Silver)2017
ESFIAP (Excellence for Services Rendered to FIAP)2018
EFIAP/G (Excellence FIAP Gold)2018
PPSA (Proficiency)2014
EPSA (Excellence)2014
Internasjonal bronseplakett med grønn emalje2016
Internasjonal sølvplakett med grønn emalje2017
Internasjonal gullplakett med grønn emalje2019
ENSFF-Bronse - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2019

Roy Nybruket

Internasjonal bronseplakett2014
Internasjonal sølvplakett2015
Internasjonal gullplakett2016
AFIAP (Artiste FIAP)2015

Irene Osberg

Nasjonal bronseplakett2014
Nasjonal sølvplakett2014
Nasjonal gullplakett2016
Internasjonal bronseplakett2013
Internasjonal sølvplakett2013
Internasjonal gullplakett2014
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2014
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2018
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2015
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2015
AFIAP (Artiste FIAP)2014
EFIAP (Excellence FIAP) 2015

Arne Skinlo

Internasjonal bronseplakett2019

Eli Sørensen

Nasjonal bronseplakett2017
Nasjonal sølvplakett2018
Internasjonal bronseplakett2014
Internasjonal sølvplakett2014
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2019

Oddhild Lien

Nasjonal bronseplakett2017

Chalee Hansen

Internasjonal bronseplakett2016

Astrid Bergo

Nasjonal bronseplakett2019
Internasjonal bronseplakett2019
Internasjonal sølvplakett2019

Bjørn Reidar Olsson

Nasjonal bronseplakett2018
Nasjonal sølvplakett2019
Nasjonal gullplakett2019
Internasjonal bronseplakett2018
Internasjonal sølvplakett2018
Internasjonal gullplakett2018
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2019

Bjarte Løvaas Haugland

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2016
Nasjonal gullplakett2019
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018

Vibeke Seldal

Nasjonal bronseplakett2016
Nasjonal sølvplakett2017
Internasjonal bronseplakett2017
Internasjonal sølvplakett2017
Internasjonal gullplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2019

Janne Monsen

Nasjonal bronseplakett2017
Internasjonal bronseplakett2015
Internasjonal sølvplakett2016

Knut Henrik Andersen

Internasjonal bronseplakett2016

Kristin Risa

Nasjonal bronseplakett2017
Nasjonal sølvplakett2017
Nasjonal gullplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018

Simen Soltvedt

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2017
Nasjonal gullplakett2018
Internasjonal bronseplakett2014
Internasjonal sølvplakett2014
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018

Elisabeth Skogseth

Nasjonal bronseplakett2019

Eva Virkesdal Eidsheim

Internasjonal bronseplakett2018

Espen Lossius

Nasjonal bronseplakett2019
Nasjonal sølvplakett2019
Internasjonal bronseplakett2017
Internasjonal sølvplakett2018

Torsten Porwol

Internasjonal bronseplakett2018
Internasjonal sølvplakett2018

Morten Tellefsen

Nasjonal bronseplakett2018
Nasjonal sølvplakett2019
Nasjonal gullplakett2019
Internasjonal bronseplakett2018
Internasjonal sølvplakett2019
Internasjonal gullplakett2019

Merja Olsson

Nasjonal bronseplakett2019
Internasjonal bronseplakett2018
Internasjonal sølvplakett2018
Internasjonal gullplakett2019

Gunnar Bye

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....