Tildelte Hederstegn og plaketter

Medlemmer:

Hederstegn, alle medlemmer

NSFF:

Nasjonal bronseplakett (401)

Nasjonal sølvplakett (220)

Nasjonal gullplakett (92)

Nasjonal bronseplakett m/rød emalje (26)

Nasjonal sølvplakett m/rød emalje (13)

Nasjonal gullplakett m/rød emalje (7)

Internasjonal bronseplakett (166)

Internasjonal sølvplakett (136)

Internasjonal gullplakett (101)

Internasjonal bronseplakett med blå emalje (63)

Internasjonal sølvplakett med blå emalje (41)

Internasjonal gullplakett med blå emalje (22)

ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi (127)

ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (56)

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi (115)

HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (26)

Æresmedlem (27)

Nasjonal Bronseplakett m/hvit emalje (4)

Nasjonal Sølvplakett m/hvit emalje (2)

Nasjonal Gullplakett m/hvit emalje (2)

Nasjonal Bronseplakett m/mørk blå emalje (0)

Nasjonal Sølvplakett m/mørk blå emalje (0)

Nasjonal Gullplakett m/mørk blå emalje (0)

Internasjonal bronseplakett med grønn emalje (11)

Internasjonal sølvplakett med grønn emalje (8)

Internasjonal gullplakett med grønn emalje (7)

Internasjonal bronseplakett med gul emalje (6)

Internasjonal sølvplakett med gul emalje (4)

Internasjonal gullplakett med gul emalje (4)

Internasjonal bronseplakett med oransje emalje (3)

Internasjonal solvplakett med oransje emalje (2)

Internasjonal gullplakett med oransje emalje (1)

ENSFF-Bronse - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (10)

ENSFF-Sølv - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (4)

ENSFF-Gull - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (4)

ENSFF-Platina - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (3)

MNSFF- Master of photography Norsk Selskap For Fotografi (2)

FIAP:

AFIAP (Artiste FIAP) (126)

EFIAP (Excellence FIAP) (69)

EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze) (27)

EFIAP/S (Excellence FIAP Silver) (17)

ESFIAP (Excellence for Services Rendered to FIAP) (11)

HONEFIAP (Honorary Excellence FIAP) (4)

EFIAP/G (Excellence FIAP Gold) (9)

EFIAP/P (Excellence FIAP Platinum) (4)

MFIAP (Master FIAP) (1)

PSA:

PPSA (Proficiency) (9)

EPSA (Excellence) (3)

MPSA (Master) (1)

GMPSA (Grand Master) (0)

Trondhjems Kameraklubb

Info om Trondhjems Kameraklubb

Tildelte hederstegn (38 medl):

Antall medlemmer: 38

Ole P. Sannerud

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2018
Internasjonal bronseplakett2018
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2003

Bjørn Haslene

EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi1991

Håkon Grønning

Nasjonal bronseplakett1995
Nasjonal sølvplakett2014
Nasjonal gullplakett2016
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje2017
Nasjonal sølvplakett m/rød emalje2018
Nasjonal gullplakett m/rød emalje2019
Internasjonal bronseplakett2014
Internasjonal sølvplakett2014
Internasjonal gullplakett2014
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2014
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2014
Internasjonal gullplakett med blå emalje2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2015
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2015
AFIAP (Artiste FIAP)2015
EFIAP (Excellence FIAP) 2016
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2017
EFIAP/S (Excellence FIAP Silver)2018
EFIAP/G (Excellence FIAP Gold)2019
Internasjonal bronseplakett med grønn emalje2015
Internasjonal sølvplakett med grønn emalje2016
Internasjonal gullplakett med grønn emalje2016
Internasjonal bronseplakett med gul emalje2017
Internasjonal sølvplakett med gul emalje2017
Internasjonal gullplakett med gul emalje2018
ENSFF-Bronse - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2017
ENSFF-Sølv - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2017
ENSFF-Gull - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2018
ENSFF-Platina - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2019
MNSFF- Master of photography Norsk Selskap For Fotografi2019

Alberto Commodaro

Nasjonal bronseplakett2018

Gunnar Søreng

Internasjonal bronseplakett2016
Internasjonal sølvplakett2016

Kolbjørn Dekkerhus

Nasjonal bronseplakett2009
Nasjonal sølvplakett2009
Nasjonal gullplakett2009
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje2015
Internasjonal bronseplakett2009
Internasjonal sølvplakett2009
Internasjonal gullplakett2009
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2009
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2008
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2008
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2008
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2008
Æresmedlem1957
AFIAP (Artiste FIAP)1956
EFIAP (Excellence FIAP) 1956

John Erik Setsaas

Nasjonal bronseplakett2016
Internasjonal bronseplakett2013
Internasjonal sølvplakett2013
Internasjonal gullplakett2014
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2014
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2016
Internasjonal gullplakett med blå emalje2017
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2016
AFIAP (Artiste FIAP)2014
EFIAP (Excellence FIAP) 2015
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2016
EFIAP/S (Excellence FIAP Silver)2017

Aud Elise Sjøsæther

Nasjonal bronseplakett2012
Nasjonal sølvplakett2012
Nasjonal gullplakett2014
Internasjonal bronseplakett2012
Internasjonal sølvplakett2012
Internasjonal gullplakett2012
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2012
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2014
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2014
AFIAP (Artiste FIAP)2012
EFIAP (Excellence FIAP) 2014

Wenche Aune

Nasjonal bronseplakett2012
Nasjonal sølvplakett2013
Nasjonal gullplakett2015
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje2018
Internasjonal bronseplakett2012
Internasjonal sølvplakett2012
Internasjonal gullplakett2012
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2013
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2014
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2014
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2014
HonENSFF - Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2014
AFIAP (Artiste FIAP)2012
EFIAP (Excellence FIAP) 2014
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2015
EFIAP/S (Excellence FIAP Silver)2018

Thor Melhuus

Nasjonal bronseplakett2010
EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi2009
Æresmedlem2009

Egil Rein

AFIAP (Artiste FIAP)1962

Hroar Piene

AFIAP (Artiste FIAP)1956
EFIAP (Excellence FIAP) 1956

Sjold Hilfling Rasmussen

AFIAP (Artiste FIAP)1956
EFIAP (Excellence FIAP) 1956

Gunnar Schulerud

AFIAP (Artiste FIAP)1956
EFIAP (Excellence FIAP) 1957

Tove Bjørnbakk

Nasjonal bronseplakett2016

Olaf Aune

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2017
Internasjonal bronseplakett2012
Internasjonal sølvplakett2012
Internasjonal gullplakett2012
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2013
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2018
AFIAP (Artiste FIAP)2012
EFIAP (Excellence FIAP) 2014
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2015

Karoline Kvernvik

Nasjonal bronseplakett2017

Kristian Voldheim

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2016
Internasjonal bronseplakett2014
Internasjonal sølvplakett2015
Internasjonal gullplakett2015
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2018
AFIAP (Artiste FIAP)2015
EFIAP (Excellence FIAP) 2017

Nina Tranø

Nasjonal bronseplakett2018

Mads Erik Husdal

Nasjonal bronseplakett2015

Jan Frode Aase

Nasjonal bronseplakett2015
Nasjonal sølvplakett2017
Internasjonal bronseplakett2012
Internasjonal sølvplakett2012
Internasjonal gullplakett2012
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2012
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2016
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2019
ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi2019
AFIAP (Artiste FIAP)2011
EFIAP (Excellence FIAP) 2013
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2016

Anne Katharine Dahl

Nasjonal bronseplakett2016
Nasjonal sølvplakett2017
Nasjonal gullplakett2019
Internasjonal bronseplakett2015
Internasjonal sølvplakett2015
Internasjonal gullplakett2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2018
AFIAP (Artiste FIAP)2015
EFIAP (Excellence FIAP) 2019

Eivind Hamran

Nasjonal bronseplakett2017

Mona Wisth

Nasjonal bronseplakett2016
Nasjonal sølvplakett2016
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2019

Ommund Øgård

Nasjonal bronseplakett2017
Nasjonal sølvplakett2017
Nasjonal gullplakett2019
Internasjonal bronseplakett2015
Internasjonal sølvplakett2016
Internasjonal gullplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2019
AFIAP (Artiste FIAP)2018

Sandra Upe-Våge

Internasjonal bronseplakett2014
Internasjonal sølvplakett2014
Internasjonal gullplakett2015
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2017
Internasjonal sølvplakett med blå emalje2017
AFIAP (Artiste FIAP)2015
EFIAP (Excellence FIAP) 2016
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze)2018

Eli Kristin Hårberg

Nasjonal bronseplakett2019

Harm Kroon

Nasjonal bronseplakett2014
Nasjonal sølvplakett2017
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2017

Anne Margrete Vognild Einum

Nasjonal bronseplakett2016
Nasjonal sølvplakett2017
Internasjonal bronseplakett2016
Internasjonal sølvplakett2016
Internasjonal gullplakett2017
Internasjonal bronseplakett med blå emalje2019

Ole Anders Kristiansen

Internasjonal bronseplakett2015
Internasjonal sølvplakett2016
AFIAP (Artiste FIAP)2016

Linda Kristiansen

Nasjonal bronseplakett2017

Silje Bullgård

Nasjonal bronseplakett2019

Linh Hoang

Nasjonal bronseplakett2019

Cato Romero

Nasjonal bronseplakett2013
Nasjonal sølvplakett2015
Nasjonal gullplakett2015
ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi2016

Hilde Kjernli

Nasjonal bronseplakett2019

Jonas Hallberg Eggen

Nasjonal bronseplakett2013
Nasjonal sølvplakett2019

Jonas Hallberg Eggen

Nasjonal bronseplakett2013
Nasjonal sølvplakett2019

Bjarke Anderson

Nasjonal bronseplakett2019

Til toppen

Do NOT follow this link!

En databasefeil har oppstått.....