God dokumentasjon av hvordan et lokalmiljø utvikler seg. Dette er et bilde som fenger og som skiller seg litt ut. Godt tatt.