NSFF medlemsklubber

FylkeKlubberMedl
Akershus6153
Aust-Agder397
Buskerud6237
Finnmark112
Hedmark11277
Hordaland14423
Møre og Romsdal16430
Nord-Trøndelag462
Nordland8255
Oppland8230
Oslo7353
Rogaland9294
Sogn og Fjordane373
->>Svalbard168
Sør-Trøndelag7305
Telemark343
Troms3273
Vest-Agder6207
Vestfold7260
Østfold8246

Antall klubbmedlemskap:4298
Medlemskap i mer enn en klubb:- 73
Direktemedlemskap:+ 40

Sum antall klubber og medlemmer:1314265

Liste over klubber med ungdomsmedlemmer

Aldersfordeling

Liste over klubber som kan ta juryeringsoppdrag

Liste over klubber sortert etter antall medlemmer

Snarvei til klubbers hjemmesider

NSFF Regioner

Svalbard

KlubbnavnMedlUngd
Longyearbyen Fotoklubb684 (5,9%)

0,24

3 1