Overgang til nytt år i NSFF's medlemsregister

Etter nyttår er det noen få ting som er viktig å merke seg i forhold til oppdatering av klubbens medlemsregister på nsff.no, slik at klubben ikke må betale NSFF-kontingent for tidligere medlemmer.

26805 640px Gresk katt Jan Arild Andresen

Når et medlem ikke er registrert som medlem av sin film/fotoklubb skal dette også oppdateres i NSFF's medlemsregister.

Den som er klubbens Registeransvarlig må logge seg inn og velge "Meld ut" for de medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent i til sin lokale film/fotoklubb. Dersom vedkommende etter dette betaler inn sin medlemskontingent gjøres medlemmet aktivt ved å bruke listen "Tidligere medlemmer" og deretter velge "Meld inn".

Det er IKKE nødvendig å registrere medlemmer på nytt, et medlem som har vært utmeldt i flere år skal legges inn på samme måte som et medlem som har vært utmeldt midlertidig i en kort periode.

NSFF Økonomi sender ut faktura ca 2 måneder ut i det nye året, det er da viktig at klubbene selv på dette tidspunkt har meldt ut medlemmer som ikke har betalt inn medlemskontingent, slik at klubbene slipper å måtte betale NSFF-kontingent for personer som ikke lenger er medlem av sin klubb.

For medlemmer som fortløpende betaler sin medlemskontingent til sin lokale klubb er det ikke nødvendig å gjøre noe som helst i forhold til NSFF's medlemsregister.

0.057

Do NOT follow this link!