Medlemsregister: Hjelp for nye medlemsklubber

En liten liste over ting som det er greit å vite for nye film/fotoklubber og for deg som er ny tillitsvalgt i din film/fotoklubb:

NSFF's medlemsregister er bygget opp rundt de vedtakene som medlemsklubbene har bestemt på NSFF's årsmøte. Siste utgave av NSFF's vedtekter finnes her: NSFF Vedtekter

En medlemsklubb har selv tilgang til og har på egen hånd ansvar for at eget medlemsregister til enhver tid er oppdatert, og at alle medlemmer i en medlemsklubb er registrert i NSFF's medlemsregister.  

Medlemmer som ikke har betalt kontingent til sin fotoklubb fjernes fra NSFF's medlemsregister slik at klubben unngår å bli fakturert for disse medlemmene.

Klubben må selv velge en person som skal oppdatere NSFF's medlemsregister. Denne rollen betegnes som "Registeransvarlig".

Den som er ført opp som registeransvarlig for din klubb finner du via din klubb her: Klubboversikt

Send melding til NSFF's informasjonsansvarlig dersom denne rollen ikke er besatt for din klubb, eller rollen er besatt av et medlem som ikke lenger er aktivt.

Tillitsvalgte: Noen roller blir behandlet spesielt, f.eks. de som er ført opp som konkurranseansvarlig eller nyhetsansvarlig har spesialtilgang til egne funksjoner på nsff.no.

Det er viktig at klubben velger en nestleder, slik det finnes en person som både medlemmer og NSFF kan kontakte ved klubbleders fravær.

Hjelpesider for oppdatering av medlemsregister finnes her: Hjelp -> Medlemsregister

Dersom du har spørsmål som ikke er besvart på hjelpesidene kan du stille spørsmålet til NSFF Webdrift

0.067

Do NOT follow this link!