Bildekommentarer

For de høyeste premieplasseringene er det ofte vanlig å gi en bildekommentar.

Det er TO forskjellige kommentarfelt:

 

Juryen leder og eventuelle assistenter bør gjøre seg kjent med forskjellene. Vanlige jurymedlemmer har kun tilgang til ett felt, og juryens leder må instruere jurymedlemmene i om dette feltet skal benyttes eller ikke.

Kommentarfelt for jurymedlemmer

Kommentarfelt for jurymedlemmer er plassert under hvert bilde, og gir hvert jurymedlem mulighet til å gi en kommentar før bildet gis poeng. Denne kommentaren er kun det enkelte jurymedlems personlige kommentar til bildet, det er ikke juryens endelige kommentar.

I neste omgang kan juryens leder slå sammen kommentarer fra hvert enkelt jurymedlem for å skrive det som er juryens endelige kommentar for hvert enkelt bilde.

Dersom feltet ikke benyttes kan det fjernes av det enkelte jurymedlem, og juryleder bør uansett fjerne feltet for ikke å ha to felt å forholde seg til.

Kommentarfelt for juryens leder / assistenter

Juryens leder og eventuelle assistenter har tilgang til å gi juryens bildekommentar. Når det gis kommentar vises også de kommentarer som hvert enkelt jurymedlem har gitt, og disse kan kopieres direkte inn i juryens endelige bildekommentar.

Bildekommentaren gis samtidig med premieplassering (ikon: ), og vil vises sammen med bildet i den offentlige visningen av konkurranseresultater.

0.083

Do NOT follow this link!