Poengplassering

Poengplassering kan benyttes som et verktøy for å filtrere ut bilder som juryen ønsker å arbeide videre med.

OBS: Det er fritt opp til juryen å benytte dette.

En vanlig måte å benytte poengplassering er å klikke på "Vis bilder" på venstre side, og deretter gi det enkelte bilde et poengtall. Det vises i utgangspunktet på venstre side fem bilder som du ikke har gitt poeng. Bildene vises i tilfeldig rekkefølge for hver gang "Vis bilder" velges.

Øvelse: klikk på "Vis bilder" for å vise fem nye bilder. Gjenta dette noen ganger.

Juryens leder kan angi mulige poengtall som kan gis:

  • Juryens medlemmer gir hvert enkelt bilde et poengtall basert på JA/NEI. (2 alternativer: JA = 10 poeng, NEI = 0 poeng)
  • Juryens medlemmer gir hvert enkelt bilde et poeng på skalaen 0 til 10 (11 alternativer).
  • Juryens medlemmer gir hvert enkelt bilde et poeng på skalaen 0 til 3 (4 alternativer).

Fordelen med å benytte Ja/nei for poenggiving er at det enkelte medlem må klart ta et valg for det enkelte bilde, enten skal det være med videre, eller så skal det ikke være med videre.

Fordelen med å benytte mange alternativer (f.eks. 0 til 10) er at det kan benyttes en mer nyansert poenggivning, men ulempen er at veldig mange bilder får poeng som er i nærheten av gjennomsnittet (f.eks. 4, 5 eller 6 poeng), og disse bildene får da i praksis ingen rangering.

Dersom det er mange bilder vil det enkleste være å kun forholde seg til Ja/Nei, da slipper en større mengder bilder som havner "midt på treet" med omtrent de samme poengsummene.

Juryens leder benytter poenggivingen til å foreta en rangering av bildene, og poengplassering utløser ingen fordeling av premieringer, dette må juryen ta i neste omgang, se hjelpetekst merket "Premieplassering".

0.049

Do NOT follow this link!