Premieplassering

Juryeringsfunksjonen kan blant annet benyttes til å angi premieplasseringer.

Plasseringene lagres i NSFF's konkurransedatabase. Dersom det ikke er behov for å lagre plasseringene er dette ikke påkrevet, noe som for eksempel kan være aktuelt i interne klubbkonkurranser hvor hvor klubben har sitt eget system for registrering av premieringer.

Den endelige premieplasseringen gjøres til slutt, hvor det for hvert enkelt bilde kan angis følgende plasseringer: 1. plass, 2. plass, 3. plass, Antatt, Diplom, Hederlig omt, Refusert. I utgangspunktet har alle bilder plasseringen "Refusert", slik at det er kun de som får høyere premieplassering enn dette som må manuelt angis.

Juryens leder og eventuelle assistenter kan angi endelig plassering, og dette kan for eksempel skje når hele juryen er samlet for diskusjon av de endelige vinnere.

Premieplassering angis via dette ikonet: 

Ordinære jurymedlemmer kan ikke angi premieplassering, men kan kun gi bilder poeng.

For juryleder og juryleders assistenter

Registrering av premieringer

Registrering av premiering

Navigering

Navigering fra ett bilde til det neste skjer med klikking på blå pil, eller ved bruk av piltaster på tastaturet.

Pil venstre/høyre: Til forrige/neste bilde

Pil opp: Til redigering av premiering

Tastenavigering

Fullskjermsvisning

Ved å klikke på bildet kan en stor utgave vises i fullskjermvisning, og to klikk gir mulighet til å zoome inn i bildet. Bruk Esc-knappen for å gå tilbake. Se også hjelpeside for fullskjermvisning.

Det kommer opp en melding for hvert bilde!

Se hjelpeside for fullskjermvisning.

0.062

Do NOT follow this link!