Jurymedlemmer

Juryens medlemmer har forskjellige roller med forskjellige rettigheter. Artikkelen beskriver forskjeller på rollene.

Juryens leder

Juryens leder sitter øverst i "hierarkiet", og er den eneste som kan legge inn jurymedlemmer og angi hvilke rettigheter hvert enkelt jurymedlem skal ha. Dette angis under Innstillinger -> Jurymedlemmer.

Juryleders assistent(er) 

Juryleder kan oppnevne et ubegrenset antall assistenter. Denne rollen gir tilgang til stort sett det samme som juryens leder, med unntak av å administrere jurymedlemmer.

Jurymedlemmer

Ordinære jurymedlemmer (og også juryens leder og assistenter) kan rangere bilder ved å gi poeng.

Jurymedlemmer og rettigheter

  Juryleder Juryleders assistenter Øvrige jurymedlemmer
Legge til nye jurymedlemmer Ja Nei Nei
Gi poeng til bilder Ja Ja Ja
Angi premieringer, plasseringer Ja Ja Nei
Innsyn i konkurransedeltageres navn, klubbtilhørighet osv. Ja Ja Nei

0.17

Do NOT follow this link!