Adresse i utlandet?

Medlemmer med utenlandsk adresse skal registreres på en spesiell måte.

I feltet for adresse skal HELE adressen legges, inkludert postnummer, sted og land. De enkelte enheter i adressen adskilles med komma.

I feltet for postnummer skal postnummer 0000 benyttes.

Eksempel: 

Navn: Lars-Ove Melkersson 

Adresse: Solbacken 15, S-64150 KATRINEHOLM, SVERIGE

Postnummer:  0000

0.111

Do NOT follow this link!