Medlem i to klubber

Medlemskap i mer enn en klubb skal det etter NSFF's vedtekter håndteres på en spesiell måte.

Alle medlemmer har et medlemsnummer (på samme måte som alle har et personnummer), og forholder seg kun til dette medlemsnummeret uansett om vedkommende er medlem av en, to eller flere fotoklubber. 

Medlemmer som er medlem av to eller flere NSFF-tilsluttede fotoklubber skal ha sitt "NSFF hovedmedlemskap" gjennom kun en fotoklubb.

 Det er medlemmet selv som bestemmer hvilken klubb som skal være "hovedklubb". Det er da denne klubben som betaler medlemmets NSFF-kontingent, og alt som skjer mellom medlemmet og NSFF skal skje gjennom "hovedklubben". Medlemmets "klubb nr 2" skal ha medlemmet registrert i NSFF's medlemsregister uten hverken kostnader eller fordeler for klubben eller medlemmet.

Dersom medlemmet ikke har bestemt seg for en "hovedklubb" vil begge fotoklubbene bli fakturert for NSFF-medlemskap. Samtidig vil medlemmet ikke kunne delta i blant annet konkurranseinnleveringer, da konkurranseinnlevering skal skje via "hovedklubb". Dette medfører i praksis at det betales dobbelt, og en får lite igjen for kontingent som betales.

Kontakt NSFF informasjonsansvarlig for fastsetting av hvilken klubb som skal være din "hovedklubb".

Direktemedlemmer:

For Direktemedlemmer blir  forholdet det samme, men kombinasjonen av direktemedlemskap og medlemskap i en medlemsklubb er ikke mulig i hht. NSFF's vedtekter. Rent praktisk må da NSFF's informasjonsansvarlig få beskjed om dette slik at direktemedlemskapet opphører.

Registrering av medlem som allerede er registrert i en annen fotoklubb:

Fotoklubbens registeransvarlig skal registrere medlemmet på samme måte som vanlig, men må under registrering legge inn den samme epostadressen som medlemmet er ført opp med i den/de andre fotoklubben(e). Systemet vil da finne allerede opprettet medlemsnummer.

0.063

Do NOT follow this link!