Fargerom

For bilder som skal vises på nettet eller skrives ut på en skriver du ikke har kontroll over kan det være en utfordring å benytte utvidede fargerom som f.eks. AdobeRGB eller ProPhotoRGB.

Viktig: Denne artikkelen er skrevet i 2011, og  etter det har det kommet langt flere programmer som har fargestyring, slik at det som tas opp nedenfor ikke lenger er et så stort problem som det tidligere har vært.

Denne artikkelen er ikke "for" eller "imot" bruk av udvidede fargerom, men kun et lite forsøk på å forklare hvorfor det kan forekomme at bilder blir blasse eller vises med feil farger.

Så lenge du forstår hva fargestyring er, og har full kontroll over alle enheter og programmer som et bilde er innom på sin vei fra ditt kamera til sluttvisning, kan du benytte ethvert fargerom som er tilgjengelig for de enheter og programmer du benytter.

Straks du sender fra deg bilder, enten for å legge dem ut på nett, eller de skal skrives ut på en skriver hvor du ikke har kontroll over fargerom kan det dukke opp situasjoner hvor bilder kan bli blasse eller misfargede. Årsaken er at en av enhetene eller programmene ikke forstår seg på det fargerommet du benytter. Et eksempel på dette er når bilder som er i et udvidet fargerom, f.eks. AdobeRGB eller ProPhotoRGB, skal vises i en nettleser som ikke har fargestyring, dette vil kunne gi blasse bilder eller bilder med helt feil farger. Dette kan også skje dersom bildefiler produseres i et utvidet fargerom og deretter printes på en enhet som ikke er forberedt på det.

Et jurymedlem som f.eks. bruker Firefox nettleser vil kunne se bildene dine riktig, mens et annet jurymedlem som benytter Internet Explorer versjon 8 kanskje vil se blasse farger.

En vanlig årsak til blasse bilder er bruk av AdobeRGB kombinert med at en ikke har kontroll over alle programmer og enheter som bildet er innom på sin vei.

Ved innlevering til NSFF Årbok ønsker trykkeriet at bildene er i AdobeRGB, men overnevnte problemstilling kan føre til at for eksempel du ser at bildet har blitt blassere i fargene etter opplasting, eller at juryen vurderer en blassere utgave av ditt bilde. Når bildet til slutt ender hos trykkeriet vil fargene allikevel bli riktige, da trykkeriet har full kontroll over fargestyringen.

Gisle Hannemyr har skrevet en god artikkel som tar for seg denne problemstillingen: Colour management for dodos

Eksempel på hva som skjer: Is Your Browser Color Managed?

Test av din nettlesers fargestyring:

Dersom din nettleser har fargestyring vil alle de tre bildene nedenfor vises likt. Dersom din nettleser ikke har fargestyring vil sRGB-bildet vises med mettede farger mens de to andre bildene vil vises mørkere og mindre fargerike, og det som er mest synlig er mangel på rødfarge i ProPhoto-utgaven.

sRGB

AdobeRGB

ProPhotoRGB

Dersom du benytter en nettleser UTEN fargestyring vil bildene se slik ut:

Uten fargestyring

0.068

Do NOT follow this link!