Registrering av medlemmers epostadresse

Hvorfor er må epostadresser registreres, og hvorfor kan ikke flere medlemmer dele den samme epostadressen?

I et medlemsregister er en avhengig av minst en såkalt "unik identifikator". Et eksempel på det er personnummer, to personer kan ikke ha samme personnummer.

NSFF registrere ikke personnummer, men fødselsdato kan registreres. To medlemmer kan gjerne være født på samme dag, og fødselsdato er derfor ikke egnet som en unik identifikator.

To forskjellige personer kan ha det samme navnet, slik at navn kan ikke benyttes som en unik identifikator. I tillegg endrer medlemmer av og til sitt navn.

Vi sitter da igjen med mulighetene for å bruke epost og mobiltelefonnummer som unike identifikatorer, og siden også mange medlemmer ønsker å benytte sin epostadresse ved innlogging er epostadressen godt egnet som unik identifikator.

Dette innebærer at to medlemmer ikke kan benytte den samme epostadressen, og vi er da sikret at innlogging, utsending av passord osv skjer til riktig person. Dersom f.eks. epostadressen duck@andeby.no skulle kunne vært benyttet av både Ole, Dole og Doffen, ville det vært umulig for systemet å vite hvem av disse tre medlemmer som foretar en innlogging eller ber om å få byttet passord.

I husstander hvor flere medlemmer deler den samme epostadressen må epostadressen registreres på ett av medlemmene.

Det finnes et utall av leverandører som tilbyr gratis personlig epost, blant annet teleoperatører og bredbåndsleverandører. I tillegg til det kan epost anskaffes gratis hos f.eks. Gmail

0.039

Do NOT follow this link!