Epost med feilmeldinger

Ved utsending av epost vil det av og til forekomme at meldingen kommer i retur med en mer eller mindre forståelig feilmelding.

Ved utsending av epost fra nsff.no vil epostadressen til mottagerne bli hentet fra medlemsregisteret. Det kan forekomme at du som avsender får slike meldinger som dette i retur:

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:


  xxxxxx@online.no
    SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<xxxxxx@online.no>:
    host mx.online.no [193.213.115.10]: 550 5.1.1 <xxxxxx@online.no>... User unknown


Siste setning sier: User unknown, dette betyr at epostadressen xxxxxx@online.no ikke lenger eksisterer, eller aldri har eksistert.

Årsaken til slike feil er at epostadressen er feilstavet når den er lagt inn, eller at det er lagt inn en epostadresse som ikke lenger er i drift.

Årsaken til at en epostadresse som tidligere har vært i drift ikke lenger fungerer kan for eksempel være at vedkommende har byttet bredbåndsleverandør eller arbeidsgiver, og derved har mistet sin epostadresse.

Løsning:

På klubbnivå: Registeransvarlig må kontakte mottageren på andre måter enn epost, og be om å få riktig epostadresse.

NSFF sentralt har ikke kapasitet til å kontakte enkeltmedlemmer direkte for å rette opp feil epostadresse, ved gjentatte feilmeldinger vil epostadressen bli slettet og medlemmet vil ikke få beskjed om dette da det ikke er noen epostadresse å sende denne beskjeden til.

0.374

Do NOT follow this link!