Hvordan skrive gode nyhetsartikler

Denne artikkelen inneholder tips til deg som skriver nyhetsartikler på nsff.no, og vil gjøre det lettere å unngå de vanligste nybegynnerfeil.

Skriv for alle typer presentasjoner

Når du skriver en nyhetsartikkel må du ta høyde for at artikkelen skal kunne vises både på nsff.no's nettsider, sendes ut som en epost og i tillegg også vises på andre nettsteder som en news-feed.

Du må derfor unngå å spesialisere presentasjonen for et bestemt medium.

Bruk en beskrivende tittel

Artikkelens tittel vil ofte være avgjørende for om mottageren vil ta seg tid til å lese artikkelen.

Dårlige titler på to tenkte artikler kan være titler som er så generelle at de ikke sier noe om innholdet:

  1. Nytt fra NSFF
  2. Medlemsinfo

Gode titler på de samme to artiklene som er så beskrivende at de alene forteller om mye innholdet i selve artikkelen:

  1. Invitasjon til Norgesmesterskap i Foto
  2. Rolf Hansen avholder Lightroom-kurs i Porsgrunn

Utnytt artikkelens ingressfelt

Ingressen skal være et sammendrag av selve artikkelen og skal kort gjengi det vesentligste i artikkelen. Lengden på ingressen er maks 200 tegn. Ingressfeltet er valgfritt, men det å la være å bruke feltet kan gjøre det mye vanskeligere for leseren å finn den rette artikkelen når mange artikler listes opp.

Utsending av artikler pr epost

Dersom du har mulighet til å sende ut en artikkel pr epost kan det være smart å sende ut kun artikkelens tittel og ingress. Detter fører til at leseren må klikke på en link i epostmeldingen for å lese artikkelen på nsff.no og du oppnår noen store fordeler:

1: Du kan rette opp feil eller gjøre tilføyelser på noen få minutter. Dette kan du gjøre uten å måtte sende ut en ny epost til kanskje 4000 mottagere.

2: Leseren vil alltid ha tilgang til nyeste oppdatering av artikkelen, noe som ikke er mulig å få til dersom artikkelens innhold sendes ut pr epost.

3: Du unngår å belaste mottagerne med større tekstmengder som ikke er relevant for dem. De fleste kan akseptere å motta en kort epostmelding, og dersom de er interessert i det som tittel og ingress forteller vil de selv klikke på linken for å lese artikkelen.

Mange artikler fører til tilbakemeldinger, sørg derfor for at artikkelen sendes ut pr epost på en tidspunkt hvor du selv umiddelbart etter kan oppdatere artikkelen dersom det er nødvendig.

Presentasjon i news-feed:

Du har INGEN kontroll over hvordan en artikkel blir presentert på andre nettsteder. Det vanligste er at kun artikkelens tittel vises som en link, og titler som ikke er beskrivende minsker mulighetene for at noen klikker på linken for å lese den.

I tillegg vil ofte artikkelens ingress vises, sørg også for at den gjør leseren interessert i å lese artikkelen.

Før artikkelen publiseres:

Kommer det budskapet du ønsker å formidle frem i artikkelen?

Har noen lest korrektur, er alle ord stavet riktig?

Er alle linker korrekte?

0.135

Do NOT follow this link!