Gruppeutsending av epost

For administrator med tilgang til å gruppeutsende epost

Innholdet i melding:

Opprett en nyhetsartikkel, rediger den ferdig. Artikkelsen kan settes synlig for alle (dvs hele verden), eller synlig for de som har passord.

Utsending av epost:

Sett opp avsender, rull ned til bunnen av listen for å lagre valgt avsender

Tekstmengde: Velg om artikkel skal sendes ut kun med tittel og ingress, eller hele artikkelen sendes samlet. Det første alternativet er å foretrekke, da det ofte blir behov for endringer, og når en epost først er sendt ut er det ikke mulig å gjøre endringer i teksten som mottageren har foran seg.

Send en test til deg selv ved å legge inn din egen epostadresse. Sjekk at den eposten du da mottar er satt opp slik du ønsker.

Gå til fane 2: Mottagere

Velg ønsket gruppe av mottagere, den samme meldingen kan sendes ut til mer enn en gruppe, f.eks. kan klubbledere og klubbers kasserer settes opp som mottager.

Gå til fane 3: Utsending

Det vil sendes ut en epost til alle mottagere som er listet opp, men du kan fremdeles trekke tilbake utsendingen ved å klikke på linken "Stopp utsending"

Dersom du nå går videre er det ingen vei tilbake:

Når du er fornøyd med mottagerlisten, klikk på linken "Start utsending". Epost til hver enkelt mottager bilr generert, og det opprettes en kø med eposter som sendes ut over noe tid. For utsending til f.eks. alle medlemmer kan det ta en del timer før alle har mottatt epost.

Viktig å vite:

Når meldingen først er sendt ut er det IKKE mulig å sende den en gang til. Sørg derfor for å sjekke dobbelt opp at meldingen er slik du ønsker, og send også meldingen til andre enn deg selv, det kan forekomme at andre kan se feil i en melding som du selv ikke ser.

Dersom et medlem har reservert seg mot å få tilsendt nyhetsartikler vil vedkommende ikke motta epost.

Dersom et medlem ikke er ført opp med epostadresse vil vedkommende ikke kunne motta epost fra NSFF.

Dersom et medlem har en epostadresse som "bouncer", dvs at mottagerens epostserver sender tilbake en feilmelding vil ikke vedkommende motta epost. De vanligste årsakene til dette er at epostadressen er feilstavet, den eksisterer ikke eller mottageren har full postboks.

Dersom medlemmet tidligere har merket epost fra NSFF som Søplepost, Spam eller noe lignende sendes det en melding til mottagerens epostserver om at mottageren ikke ønsker mer epost fra denne avsenderen. Vanlig måte å behandle dette på er at epost enten havner i Spam-folder, eller at den automatisk slettes av mottagerens epostserver. Uansett hvor mange ganger en sender epost til noen som ikke ønsker å motta epost, vil eposten bli stoppet før den når mottageren. Dette er den eneste gode måten å stoppe uønsket epost, og dette kan også ramme NSFF selv om intensjonene med å sende ut epost er gode.

 

 

 

0.062

Do NOT follow this link!