Bruk av bilder i konkurransedatabase

Bilder som er lastet opp til konkurransedatabasen kan benyttes direkte på klubbers hjemmesider og medlemmers blogger og hjemmesider.

Denne artikkelen er beregnet på deg som redigerer nettsteder, og er litt kjent med kopiering av bildelinker.

Bilder som er lastet opp ligger på Amazon S3 lagringstjeneste. De har en kryptert adresse som sikret at bilder ikke blir misbrukt på andre nettsteder. Det finnes mange gode bilder i konkurransedatabasen og det er også mange rundt i den store verden som ikke bryr seg så mye om opphavsrett, og vi opplever litt for ofte at medlemmers vinnerbilder blir brukt i sammenhenger som hverken NSFF eller medlemmet selv ønsker.

Dette gjør det noe vanskelig å bruke bildene på andre nettsteder enn nsff.no, men her er løsningen som alle medlemmer fritt kan benytte under forutsetning av at bilder blir benyttet i samsvar med lov om opphavsrett.

For klubber kan dette være en mulig fremgangsmåte å vise f.eks. sine egne medlemmers vinnerbilder på klubbens egen hjemmeside, og da uten å måtte laste ned bildet fra nsff.no, og deretter laste det opp på klubbens hjemmeside. For enkeltmedlemmer kan dette være nyttig for å vise sine egne vinnerbilder på egen hjemmeside eller andre nettsteder.

Alle medlemmer kan ved å logge seg inn på denne siden få tilgang til bildeadresse som kan benyttes på andre nettsteder fra denne siden: http://www.nsff.no/a/index.php?page=sok-landskonkurranser&bildeinfo=0

Følg linken ovenfor, og legg inn id-nummer til det bildet som ønskes brukt.

Noen steder kan id-nummeret være vanskelig å finne, f.eks. her må en holde musepekeren over tittelen for å finne id-nummeret.

Her er bildets id-nummer noe enklere å finne:

Her er et praktisk eksempel på presentasjon av Irene Osbergs vinnerbilde etter metoden som er beskrevet ovenfor:

Link til selve bildet er: http://www.nsff.no/skript/s3link.php?id=103115

0.122

Do NOT follow this link!