Utvelgelse av bilder til NSFF Årbok

Utvelgelse av bilder til NSFF Årbok

Årbokinnlevering settes opp på samme måte som en vanlig konkurranseinnlevering.

Juryen settes opp på samme måte som ved en vanlig konkurranse.

Hvert jurymedlem gir alle bilder poeng.

Når alle jurymedlemmer har avgitt poeng velger juryens leder ut bilder blant juryens gjennomsnitt via Arbeider -> Poengoversikt -> Juryens gjennomsnitt.

Alle bilder som skal gå videre velges blant de som har høye poengtall.

Alle jurymedlemmer har tilgang til å legge bilder i "Min bildeliste". Dette er en bildeliste som kun er tilgjengelig for det enkelte jurymedlem. I forhold til NSFF Årbok er juryleders bildeliste den listen som benyttes for videre arbeider med årboken. Bilder til årbok skal IKKE gis premiering av noe slag, de skal KUN legges på juryleders bildeliste, og dette kan kun gjøres av juryleder.

Klikk på avkryssingsboksen som er merket "Legg til min bildeliste". Dette gjøres samlet for alle bilder som skal "gå videre". Klikk så på knapp merket "Oppdater valg".

Velg så via menyen: Arbeider -> NSFF Årbok -> Juryleders liste

Det vises da antall bilder pr deltager, antall bilder pr klubb og klubber uten deltagelse.

 

0.073

Do NOT follow this link!