Egenregistrering internasjonale konkurranser

Alle NSFF-medlemmer kan selv registrere deltagelse i internasjonale konkurranser.

Du kan selv opprette nye konkurranser og deretter registrere plassering som hvert enkelt bilde har fått.

 59599 640px - Diagram egenregistrering - Jan Arild Andresen

Hvordan komme i gang?

Gå til innloggingssiden

Etter innlogging: Velg fanen Film/bildeinnlevering -> Registrering av resultater -> Link med navn på klubb. Den siste linken sender deg til riktig side for registrering, og det er forskjellige sider dersom du er medlem av mer enn en klubb.

Registrering av bildetittel:

Skriv inn bildets tittel.

Velg den klassen bildet er plassert i. Dersom du har deltatt i en konkurranse hvor du kun har levert en digital bildefil, skal klassen angis som "Projeksjon". Dersom du har levert inn et fysisk papirbilde skal det velges "Fargepapir" eller "Monokrom" (sorthvitt).

Noen ganger kan det forekomme at en opplever selvmotsigelser. Det er konkurransens arrangør som avgjør hvilken klasse som kan leveres inn, dersom du f.eks. deltar i en konkurranse hvor det blir invitert til deltagelse med papirbilder i farger, og du deltar og får premiering for to bilder, ett sorthvitt bilde og et fargebilde, skal du registrere BEGGE bildene som "Fargepapir", dette fordi arrangøren inviterte til deltagelse med papirbilder i farger.

Les mer om klasser her

Du har nå registrert selve bildets tittel på listen over dine egne bilder. Bildet er ennå ikke knyttet opp mot en konkurranse. Se listen merket "Bildetitler" i diagram ovenfor.

Det er ikke nødvendig å registrere en ny kombinasjon av bildetittel og tema dersom dette allerede er registrert fra før.

Redigere "Min liste over konkurranser":

Denne listen er en midlertidig liste over konkurranser hvor du selv har deltatt. Så snart en konkurranse er lagt inn på denne listen vil du kunne registrere hvilken premiering/plassering et bilde har fått i den enkelte konkurranse.

Alle konkurranser som er registrert i NSFF's konkurransedatabase, og hvor du kan legge til egne resultater finnes listet opp her. Dersom en konkurranse ikke er listet opp, se nedenfor.

Finn konkurransen hvor du har deltatt, sjekk at konkurransens navn OG tema stemmer, og klikk på plusstegnet for å legg konkurransen inn i "Min liste over konkurranser". Konkurransen vil nå være tilgjengelig for registrering av premiering/plassering.

Registrere premiering/plassering:

Først når bildetittel er registrert og konkurransen er listet opp i "Min liste over konkurranser" kan det registreres en premiering/plassering.

En konkurranse er ikke registrert!

Du kan selv registrere nye konkurranser.

Dersom du har deltatt i en konkurranse som er listet opp på FIAP's nettsider, skal du registrere den her

Dersom du har deltatt i en konkurranse som er godkjent av NSFF og som IKKE er listet opp på FIAP's nettsider, skal du registrere den her.

Jeg har feilregistrert!

Dersom du har opprettet en premiering/plassering i feil konkurranse, bruk da knappen merket "Slett plasseringen"

Dersom du har opprettet en konkurranse med feil navn, tema e.l., og du selv er den eneste som har registrert deltagelse: Slett plasseringen (se over), og slett deretter konkurransen.

Dersom det er over noen uker siden du registrerte en premiering/plassering vil du ikke lenger kunne slette premiering/plassering. Kontakt ansvarlig for internasjonale konkurranser, link finnes på samme side som du foretar registreringer. Husk å oppgi registreringens ID-nummer og navn på konkurranse, samt gi en kort forklaring på hvorfor du ønsker registreringen slettet. Ansvarlig for int.konk. vil da "åpne opp" muligheten for deg til å slette plasseringen, men du må selv utføre slettingen.

Jeg har et spørsmål om egenregistrering som ikke er besvart ovenfor:

Send oss spørsmålet!

0.111

Do NOT follow this link!