Bildeopplasting fra Lightroom til NSFF

Dette er en video laget av Bjarte Hoff i Narvik Kameraklubb, og viser et eksempel på fremgangsmåte for å behandle et bilde i Adobe Lightroom og deretter laste det opp til nsff.no. Dette eksempelet viser innlevering til Narvik Kameraklubbs klubbkalender, men fremgangsmåten er lik uansett om det skal leveres bilder til kalender, klubbkonkurranse, årbok, NSFF landskonkurranse osv.

Kravet til bildets lengste side kan variere fra den ene innleveringen til den andre. I eksempelet gis det mål på bildestørrelse som avviker fra NSFF Landskonkurranse, hvor bildets lengste side skal være på 2400px (IKKE 2600px som vist i video).