NSFF Konkurransedatabase



Drammen Fotoklubb

Infoside: Drammen Fotoklubb

(Poengsummen nedenfor viser opparbeidet poeng for tildeling av Nasjonal Plakett oppnådd gjennom medlemskap i Drammen Fotoklubb. Poengsummen kan IKKE benyttes for andre beregninger.)

Svein Hellerud 83 poeng (Aktiv: 1974 - 1981)
Jan Helge Atterås 48 poeng (Aktiv: 1981 - 1987)
Inger-Lise Johansen 36 poeng (Aktiv: 2012 - 2018)
Roar Lund 35 poeng (Aktiv: 1947)
Trygve Dag 31 poeng (Aktiv: 1956 - 1974)
Knut Toft Ødegård 29 poeng (Aktiv: 2013 - 2015)
Geir Hansen 26 poeng (Aktiv: 2017 - 2019)
Erling Scherf jr 25 poeng (Aktiv: 1937 - 1947)
Asgeir Rølling 25 poeng (Aktiv: 2012 - 2019)
Anngunn Flatebø Dårflot 21 poeng (Aktiv: 2015 - 2017)
Gunnborg Presterud 17 poeng (Aktiv: 1978 - 1982)
Roy Ourdal 17 poeng (Aktiv: 1979 - 1982)
Jarl Jensen 17 poeng (Aktiv: 1947 - 1960)
Rolf Nilson 15 poeng (Aktiv: 1939 - 1944)
J. M. Marcussen 15 poeng (Aktiv: 1950 - 1953)
Hans A Helgeland 14 poeng (Aktiv: 1947 - 1953)
Hilde Lorentzen 13 poeng (Aktiv: 2012 - 2016)
Jan Erik Engan 13 poeng (Aktiv: 2011 - 2012)
David Been 12 poeng (Aktiv: 2015 - 2018)
Ernst Blandhol 11 poeng (Aktiv: 1947 - 1962)
Jonny Fon 9 poeng (Aktiv: 2012 - 2015)
Jan Erik Bamrud 7 poeng (Aktiv: 2013 - 2017)
Runar H. Olsen (Aktiv: 1974 - 1976)
Alf Johansen 7 poeng (Aktiv: 1939)
Liv Midtskogen 7 poeng (Aktiv: 1978)
Anita Price 7 poeng (Aktiv: 2019)
Bente Blegeberg Jenssen 6 poeng (Aktiv: 2015 - 2018)
Gro Rabben 6 poeng (Aktiv: 2012 - 2019)
Tommy Solberg 6 poeng (Aktiv: 2011 - 2012)
Jørgen Jørgensen 6 poeng (Aktiv: 2012 - 2016)
Arne Knutsen 6 poeng (Aktiv: 2015 - 2017)
Tove Landberg 5 poeng (Aktiv: 2014 - 2015)
Christian Haugan 5 poeng (Aktiv: 2016 - 2018)
Knut Arnesen 4 poeng (Aktiv: 1943 - 1974)
Kjetil Buljo 4 poeng (Aktiv: 2015)
Fr. K. Scherf sen. 4 poeng (Aktiv: 1947)
Helge Tollefsen 4 poeng (Aktiv: 2017 - 2018)
Børre Johannesen 4 poeng (Aktiv: 1972)
Thorstein Kleivdal 4 poeng (Aktiv: 2012 - 2013)
Thomas Andre Johansen 4 poeng (Aktiv: 2012 - 2016)
Vidar Andersen 4 poeng (Aktiv: 1977 - 1980)
Jon Numedal 4 poeng (Aktiv: 1947)
Svein Grønvold 4 poeng (Aktiv: 1981 - 1988)
Knut Olsen (Aktiv: 1979 - 1993)
Petter Gulliksen 3 poeng (Aktiv: 1947 - 1952)
H. K. Halseth 3 poeng (Aktiv: 1951)
Arild Strøm 3 poeng (Aktiv: 1967)
Per Fjordvang 2 poeng (Aktiv: 2012 - 2018)
Aase Marie Dahle 2 poeng (Aktiv: 2017)
Helge Stien 2 poeng (Aktiv: 2013 - 2019)
Kåre Fjelstad 2 poeng (Aktiv: 2018 - 2019)
Arild Myers 2 poeng (Aktiv: 1972)
Tore Kristiansen 2 poeng (Aktiv: 1976)
Helge André Solberg 2 poeng (Aktiv: 2016)
Bjarne Eriksen 2 poeng (Aktiv: 1962 - 1977)
Odd Arne Eriksen 2 poeng (Aktiv: 1976 - 1981)
Lars Austad 1 poeng (Aktiv: 1984)
Truls A. Fyrand 1 poeng (Aktiv: 1986)
Roger Andreassen 1 poeng (Aktiv: 2012 - 2016)
Gunn Treholt 1 poeng (Aktiv: 1978)
Arild Amundsen 1 poeng (Aktiv: 1965)
Thor Tollefsen 1 poeng (Aktiv: 1970)
Roar Paulsen 1 poeng (Aktiv: 1989)
Jan Jensen 1 poeng (Aktiv: 1965)
Bjørn Egil Johne 1 poeng

Registrert aktivitet fra 1937 til 2019

Sum poeng alle medlemmer: 667

Summering av medlemmers poengsummer blir utført jevnlig, men det kan ta en uke eller to mellom hver gang et medlems summering blir oppdatert. Følg anvisninger nedenfor dersom du ønsker poengsummer pr i dag:

Dersom poeng er feil: klikk på navnet, og deretter på "Samlet oversikt"

Dersom et navn mangler: Benytt søkesiden, finn medlemmet og velg deretter "Samlet oversikt"


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.525