/ / / Faktura for NSFF-kontingent

Faktura for NSFF-kontingent

Fra 2012 er rutiner for fakturering av medlemsklubber noe endret, og all håndtering av medlemslister, fakturering osv skal skje ved innlogging til nsff.no. Det ligger nå klar en faktura for din klubbs NSFF-kontingent som vi ber deg om å ta ansvar for at kommer i riktige hender. Faktura forfaller til betaling første uken i april.

Denne meldingen sendes til de som er ført opp som leder, kasserer, sekretær og registeransvarlig i hver enkelt medlemsklubb. Dersom du har mottatt dette pr epost og ikke har en slik rolle, ta da kontakt med den som er ført opp som Registeransvarlig i din fotoklubb. Se Klubboversikt
 
Faktura for NSFF-kontingent er tilgjengelig etter innlogging her: Innlogging nsff.no
 
Straks du er logget inn finner du en link merket "For tillitsvalgte". Følg denne linken, og du får tilgang til medlemslister og faktura som skal benyttes for innbetaling av kontingent til NSFF. Faktura er en PDF-fil som finnes under linken "Fakturagrunnlag".
 
Siden denne meldingen sendes til mer enn én tillitsvalgt i hver klubb, og medlemsklubbene har noe forskjellige rutiner for håndtering av regninger, ber vi om at DU kontakter den som er ansvarlig for dette i din fotoklubb, slik at faktura fra NSFF kommer til rett person. 
 
Viktig: Faktura for din klubbs NSFF-kontingent forfaller til betaling første uken i april.
 
Uansett om du har ansvar for dette eller ikke, har du tilgang til å ta ut kopi av medlemsliste og oversikt over hvor mye din fotoklubb betaler for hvert medlem.
 
NSFF sender ikke ut faktura pr epost eller vanlig post, og ber om forståelse for at vår selvbetjeningsløsning er ment for å gjøre det enklere og billigere for både din fotoklubb og NSFF.
 
Eventuelle spørsmål vedr faktura rettes til NSFF Økonomi v Terje Øen
 
Med vennlig hilsen
NSFF økonomi
v. Terje Øen

Til toppen

Do NOT follow this link! 0.11