/ / Medlemskap NSFF

Medlemskap NSFF

Porsgrunn Filmamatører vedtok enstemmig medlemskap i NSFF i årsmøtet 4. februar.

Referat medlemsmøte mandag 4. februar 2013. Vi var 9 medlemmer og 1 gjest tilstede. Følgende saker ble behandlet: Årsmøte med dagsorden i henhold til vedtekter og innkalling. 1. Innkalling av årsmøtet ble godkjent. 2. Erik Beyer ble valgt som møteleder og Carl F. Schrumpf referent. 3. Årsberetningen ble lest og godkjent. 4. Revidert årsregnskap ble lest opp og godkjent. Ekstra ordinære inntekter i form av tilbakebetaling av kontingent til NAFF gir et overskudd, men ordinær drift av foreningen gikk i balanse. 5. Budsjett 2013 og uforandret kontingent kr. 350,- pr. medlem ble godkjent. 6. Ingen forslag fra medlemmene til behandling var mottatt. 7. Innmelding av klubben i Norsk selskap for fotografi (NSFF) i henhold til styrets anbefaling og utsendt dokumentasjon, ble enstemmig vedtatt. NAFF er nedlagt pr. 31.12.12. 8. Det ble valgt ny leder, Carl F. Schrumpf, ny nestleder, Andreas Søli og kasserer Leif Øverbø og Finn Risung ble gjenvalgt som styremedlemmer. Valgkomiteen ble valgt med Kjell Meistrand og Erik Beyer. Valg av styre- og nestleder er midlertidig inntil nye kandidater finnes. 9. Revisor Petter Kornberg ble gjenvalgt . Medlemsmøtet fortsatte med kåseri av pressefotograf Per Erik Hekkelstrand som fortalte om sitt liv som fotograf i 26 år i Varden. Han studerte først historie ved UIB, men fortsatte med utdannelse som fotograf ved journalist høyskolen i Stockholm. Deretter jobbet han som freelance i flere aviser og noen år som fotograf i Bergens Arbeiderblad, før han kom til Skien og Varden. Han viste oss mange bilder fra sine oppdrag i inn og utland, særlig som sports fotograf. Det er et spennende liv med allsidig virksomhet til alle døgnets tider. Vi lærte mye om motiv og foto i ulike situasjoner, hvor øyet som ser er avgjørende. Hans generasjon er den siste som rene fotografer, dagens journalister gjør begge deler med foto, video og tekst. Porsgrunn, 5. februar 2013. Carl F.

Til toppen

Do NOT follow this link! 0.1