/ / / NM i amatørfilm 2013

NM i amatørfilm 2013

Retningslinjer under utabeidelse.

FILMUTVALGET i NSFF arbeider intenst med å forberede presentasjonen av retningslinjene for de autorer *) som tenker å delta i NM i Amatørfilm 2013. I NSFF er film noe nytt; derfor tar det noe tid å arbeide fram et opplegg som skal passe DSLR-filmeren og videofilmere etc.

Målsetningen er at Nasjonalt Film- og Fototreff i Trondheim 2013 skal bli så mangfoldig og komplett som mulig innenfor film og foto på amatørnivå. Følg med i denne nyhetskategori!

*) Store Norsk Leksikon:  Autor = opphavsmann, forfatter, skaper av et verk el.l., jfr. auteur.


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.19