/ / Nytt fotoår!

Nytt fotoår!

Mange av NSFF's medlemsklubber har nå hatt årsmøte, og nye tillitsvalgte har kommet inn i driften av fotoklubbene, her er litt hjelp på veien i forhold til fotoklubbens medlemskap i NSFF.

Til deg som er eller har vært tillitsvalgt i din fotoklubb:

Denne artikkelen sendes ut pr epost til alle som er registrert som tillitsvalgte i NSFF's klubb/medlemsregister.

Viktig: Dersom du ikke lenger er tillitsvalgt ber vi deg om å videresende denne meldingen til den som har overtatt din rolle. 

NSFF har kanskje fremdeles ditt navn ført opp som tillitsvalgt for din fotoklubb her: http://www.nsff.no/cms/index.php?page=klubboversikt ? Dersom så er tilfelle, og oppføringen er feil, ta da direkte kontakt med den som er ført opp som Registeransvarlig for din fotoklubb. Det er KUN registeransvarlig som har direkte tilgang til å rette disse opplysningene, kontakt derfor ikke NSFF for retting.

Rutiner for kontingentinnbetaling:

Ca 1 mars vil NSFF gå gjennom klubbenes medlemslister og fakturere hver enkelt klubb for det antall medlemmer som klubbene har ført opp pr 1 mars. Dette betyr i praksis at medlemsregisteret på nsff.no må være oppdatert den 1 mars, og dersom det fra 1. mars er oppført medlemmer som ikke lenger er medlem av fotoklubben, må det allikevel betales medlemskontingent til NSFF for disse personene.

Det er viktig at tidligere medlemmer omgående tas ut av medlemslisten. Det er kun Registeransvarlig som har tilgang til å gjøre dette, og dette gjøres med ett klikk på knappen merket "Meld ut". Dersom medlemmet senere kommer inn igjen vil medlemmet kunne finnes under "Tidligere medlemmer" og kan legges inn i medlemslisten med ett klikk på "Meld inn".

Medlemskontingent er kr 150 for voksne medlemmer, og kr 75 for medlemmer opp til 25 år, og fødselsdato MÅ legges inn for alle opp til 25 år, hvis ikke må full voksenkontingent betales for selv barn og ungdomsmedlemmer.

Dersom din fotoklubb "ligger etter" med oppdatering av medlemsregisteret, og dere trenger noen få dager ekstra til å komme i rute med dette, send da en melding før 1 mars og be om noen dagers utsettelse. Dere vil da bli plassert "bakerst i køen", og rekker da å oppdatere medlemsregisteret. Kontakt NSFF Økonomi v Terje Øen.

Faktura for medlemskap vil fra 2012 og fremover kunne hentes ut direkte fra nsff.no. Det er klubbens leder, kasserer, sekretær og registeransvarlig som vil få tilgang til å hente ut faktura. Det vil komme egen epost ca midt i mars til disse fire tillitsvalgte.

Om medlemmers postadresse og epostadresse:

En samlet utsending av NSFF årbok skjer uten ekstra kostnader til de adressene som er oppført i medlemsregisteret på nsff.no. Dersom adresse ikke er oppført, eller adressen er mangelfull, vil ikke årbok bli sendt ut til de medlemmene dette gjelder. Det bør gis en kort informasjon om dette på et medlemsmøte, slik at de medlemmene som ønsker å motta årboken selv sørger for å sikre at riktig adresse er registrert på nsff.no. Det er mulig å etterbestille årbøker, men da må det betales for både boken og frakten.

Etter som tiden går er det en del medlemmer som bytter epostadresse, og dette blir ikke alltid oppdatert i NSFF's medlemsregister. Det er nå lagt inn automatiske rutiner som fjerner epostadresser som gir feilmeldinger.

Om utsending av nyheter fra NSFF:

Alle medlemmer som er registrert med epostadresse vil få sendt nyheter fra NSFF. Dersom det er medlemmer som ikke ønsker å motta dette ber vi om at de følger anvisningen nederst i nyhetsutsendingen fra NSFF. Det tar da under ett minutt å stoppe fremtidige utsendinger.

Det registreres at noen få medlemmer i stedet velger å merke nyheter fra NSFF som "søplepost". I praksis sender man da en klage til sin leverandør av epost, og leverandøren stopper da ALLE fremtidige meldinger fra NSFF til medlemmets postboks. Dette inkluderer også utsending av påloggingsinformasjon som er nødvendig for å blant annet å levere inn bilder til årbok og landskonkurranser. 

Vi ber om klubbene gir nye medlemmer en kort muntlig informasjon om at de vil motta nyheter fra NSFF, og at dersom dette ikke ønskes må anvisningen nederst i nyhetsutsendingen følges slik at de senere unngår å bli stoppet fra å logge seg inn på nsff.no.

Til toppen

Do NOT follow this link! 0.104