/ / / NSFF Landskonkurranse - Innleverte bilder

NSFF Landskonkurranse - Innleverte bilder

Bilder som er innlevert til Landskonkurransen vår 2011 kan nå sees.

Som en forsøksordning viser vi nå alle bildene som er levert inn til Landskonkurransen våren 2011. Forhåndsvisning av innleverte arbeider har til nå ikke vært vanlig, noe av årsaken er at det rent praktisk ikke har vært mulig å gjennomføre, men med innlevering via nettet åpner det seg nye og uvante måter å presentere deltagernes arbeider.

NSFF har som policy å alltid vise fotografens navn sammen med et bilde, men så lenge bildene ennå ikke er juryert vil det ikke være riktig å gi gi juryens medlemmer innsyn i dette, og du som er deltager får da se en liten utgave av de samme bildene som juryens medlemmer ser, og ikke noe mer.

Når bildene er juryert vil fokus være rettet mot vinnernes bilder, i tiden frem til dette skjer kan vi rette fokuset mot alle deltageres bilder, og den enkelte deltager kan selv gjøre seg opp meninger om hvilke bilde de selv mener er gode.

Mange medlemmer har liten eller ingen erfaring med å vurdere bilder på denne måten, og får med dette mulighet til å kunne leve seg litt inn i hvilke utfordringer en jury har for å kunne peke ut noen få vinnere blant mange hundre gode bilder.

Presentasjon kan for eksempel kunne benyttes i fotoklubbene for å diskutere hvordan de selv ville ha juryert en slik konkurranse, og det er lagt inn en funksjon for å merke bilder som en mener er gode.

Bildene kan sees her: Bildevisning


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.451