/ / / PREUS MUSEUM PÅ FLICKR

PREUS MUSEUM PÅ FLICKR

Årets julegave fra Preus museum er å legge ut deler av samlingen på Flickr.com – et nettsted for deling av fotografier. Det har over 4 milliarder bilder og besøkes av brukere over hele verden. Hva er da riktigere for et museum for fotografi enn å delta her?

Vi har valgt å delta på Flickr.com ved å legge ut utvalgte deler av museets samling, for å nå et stort antall nye brukere. Dette vet vi er brukere som ikke bare er interessert i å legge ut sine egne fotografier, men som er interessert i andres fotografier – og kanskje også i fotografienes historie.

I tillegg gir det museet muligheten til å få tilbakemeldinger på fotografier og samlinger som vi har lagt ut, og hjelp til å identifisere steder og personer vi vet lite om. Bidragene som legges ut speiler et av museets virkefelt, som er blant annet  fotohistorien. I tillegg er utvalget styrt av norsk åndsverklov og personvern. Det vil si at fotografiske bilder som museet legger ut på Flickr, er fotografier som er tatt for minst 50 år siden eller av en fotograf som døde for 15 år siden.Fotografiske verk, dvs fotografier som er kunst kan ikke legges ut uten tillatelse fra kunstneren eller er i det fri når fotografen har vært død i minst 70 år.  Da er fotografien til fri bruk. 

Flickr gir også anledning til å sette fotografiene i en kontekst ved hjelp av grupperinger og tekst. Det gir museet en fin mulighet til å vise sammenhenger eller utviklinger som er spennende. Ved å digitalisere eldre materiale, kan vi også vise publikum deler av samlingen som ellers er vanskelig tilgjengelig, blant annet fordi vi sitter på mye materiale og fordi vi har materiale som lett kan bli ødelagt. Et godt eksempel er album, som på utstillinger vanligvis vises i monter, der man kun ser ett oppslag. Albumene vi legger ut på Flickr, har alle sidene digitalisert. Dermed kan publikum få bla seg gjennom et album, fra perm til perm. Et fint eksempel på dette er albumet etter den norske amatørfotografen Thomas Blehr. Han laget et eget album om seg og sin kone i tiden 1938-1942. Albumet gir et innblikk både i familiens privatliv og glimt av krigen som også ble en del av hverdagen til familien. Eller hva med å få bla gjennom et helt album med åndefotografier fra 1890-tallet?

Gå til http://www.flickr.com/photos/preusmuseum. Foreløpig kan du glede deg over fotografier fra 8 ulike fotografer, blant andre Julia Margaret Cameron, Hill & Adamson, Berg & Høeg, Henry B. Goodwin, Frank Meadow Sutcliffe og Elisabeth Meyer. I tillegg til det nevnte albumet til Thomas Blehr, får du bla deg gjennom andre album, som albumet som forteller om Ingrid Thunes reise gjennom Europa til Capri i 1900 og Anders B. Wilses samling av fotografier fra Botsfengselet i Oslo bl.a.

Fotografiene som er lagt ut er til fri bruk, men vi ber om at opphavsretten blir ivaretatt i forhold til å navngi fotograf og eier (Preus museum).

Bildetitler:

NMFF.003317-26 Albumside fra Spirit Photographs omr. 1890. Preus museum

NMFF.003369-18 Albumside fra  Sigrid og Thomas Blehr jr. 1938-1944. Preus museum

NMFF.001223 Julia Margaret Carmeron, English blossoms 1873  32,9 x 27,2 cm Albumin. Preus museum

NMFF.002747b Sutcliffe, Frank Meadow/, The Water Rats ca. 1885 15,3 x 20,7 cm Albumin. Preus museum

Vennlig hilsen

PREUS MUSEUM

P.B. 254, NO-3192 HORTEN

KARLJOHANSVERN, 3183 HORTEN

TEL +47 40442100

WWW.PREUSMUSEUM.NO


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.165