/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

I høstens Landskonkurranse er det innlevert bilder fra 28 klubber, 1500 bilder som utgjør ca. 400 kolleksjoner. Juryeringen vil bli foretatt i uke 43, rapportkort og resultatlister kommer innen uke 45. Det vil bli gitt pokal til den sammenlagte vinner av høstens Landskonkurranse.

Vi syntes dette er god oppslutning om landets største fotokonkurranse for amatører, men vi hadde gjerne sett at enda flere klubber deltok. Benytt sjansen til våren og mål krefter med landets beste amatørfotografer!

NSFF vil i 2011 endre omfanget i Landskonkurransene, slik at det til våren blir både fritt motiv i 3 klasser (to papir og en digital) og tema ”Arkitektur” i 2 papirklasser. Høsten 2011 skal også ha fritt motiv i 3 klasser samt tema kolleksjon og portfolio. Detaljer rundt dette blir offentliggjort senere i år, følg med på våre nettsider!

 Det skal i 2011 bli mulig å levere inn digitale filer via nsff.no. Det vil bli en utfordring å gjennomføre dette, men samtidig vil det forenkle innleveringen når systemet er innarbeidet. Det er nå mulig for alle medlemmer selv å teste innlevering av digitale bilder på:http://www.nsff.no/cms/index.php?page=konkurranseinnlevering

Jeg vil anbefale at klubbene tar dette opp som et tema på en klubbkveld og at alle som skal delta i Landskonkurransene og levere inn til Årbok 2010 tester dette ut selv.

Webmaster Jan Arild Andresen jobber med å utvikle nettsidene slik at dette systemet også kan brukes til klubbkonkurranser, samt at det vil være mulighet for nettbasert juryering.

I september arrangerte NSFF et seminar i Bergen for de nye regionskontaktene. En svært engasjert gjeng kom med mange ideer og innspill til Hovedstyret. Regionskontaktene kommer utover høsten til å ta kontakt med tillitsvalgte i klubbene for å ta imot ris, ros og gode ideer. Hva er det dere ute i klubbene brenner for? Hvor er det skoen trykker? Lurer dere på noe? Regionskontaktene blir et bindeledd mellom Hovedstyret og klubbene, benytt dere av mulighetene til hjelp og informasjon som ligger i denne ordningen.

Det vil også bli satt i gang en vervekampanje utover høsten og vinteren.

NSFF vil være tilstede på Fotomessen 2011 i januar på Lillestrøm. Vi er i planleggingsfasen rundt arrangementet og håper at klubbene i østlandsområdet kan være med for å presentere sine aktiviteter. Dette er en flott anledning til å synliggjøre seg og verve nye medlemmer.

NSFF deltok med et Landslag i 15.nature bienniale i Bangalore i India. Vi valgte ut 2 tema; Kystlandskap (papirbilder) og Vinterlandskap (digitale bilder). I tema Kystlandskap kom vi på 14.plass, som var best i Norden og som er et resultat vi bør være fornøyd med. I tema Vinterlandskap ble vi dessverre utelatt pågrunn av tekniske problemer med CD.

Fristen for å levere inn til biennialen ”Children of the world” er 1.november. Det vil være en jury fra ulike klubber som velger ut de bildene som skal danne landslaget.

Jeg ønsker alle en fin fotohøst!

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Kari Bernardini


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.148