/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

Hei alle fotovenner

Det er rekordinnlevering til Årbok 2009, både i antall autorer og klubber. I år blir sidetallet økt til 112, og vi skal ha med alle bildene som har fått medalje i Landskonkurransene i 2009. Årbokjury har bestått av Marius Olsen- Trondhjems KK, Steinar Haugland- Fokus FK, Thorstein Kleivdal og Arve Wiik- Drammen FK. De har nå gjort sin utvelgelse og Årbokredaktøren er i gang med å gjøre alt det grafiske arbeidet. Vi regner med at trykking skjer i løpet av mars.

Internasjonalt utvalg har sendt bilder til 2 FIAP Biennialer. 23. Colour Print Biennial i Irland, og 30.Black and White Biennial i Vietnam. I hver av biennialene er det 10 autorer med hvert sitt bilde. De danner et landslag og vi konkurrerer med de andre landene som er tilsluttet FIAP. Tema vi har valgt er ”Urban life”, og bildene et valgt blant de premierte bildene i høstens Landskonkurranse.

Ungdomsutvalget har kontaktet de klubbene som vi vet har egen ungdomsgruppe. Vi ønsker å motivere de av våre medlemmer som er under 21 år, til å sende inn bilder som skal vurderes for å danne et landslag i 32nd FIAP Youth Print Biennial som arrangeres i Vietnam. Det er mulig for alle våre medlemmer som er under 21 år å sende inn bilder. Se egen artikkel på nsff.no.

Alle som blir valgt ut til landslaget i de ulike biennalene får tilsendt katalog og alle bildene blir utstilt. De bildene som blir sendt til Vietnam blir utstilt under FIAP sin 30. kongress i august.

Hovedstyret ønsker Elverum Fotoklubb velkommen til NSFF, vi er nå 71 klubber og rundt 2650 medlemmer. Vi ser at mange klubber oppdaterer sine medlemslister og at mange medlemmer nå er registrert med både fødselsdato og epost. Dette gjør at vi unngår feilregistrering og at vi nå kan sende meldinger til alle medlemmer som har egen epostadresse.

Ålesund Kameraklubb arrangerer sin tradisjonelle nasjonale konkurranse, med innlevering innen 15.mars. Vi ønsker lykke til i denne konkurransen.

Med vennlig hilsen
Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald

Foto: Tom Jarane


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.231