/ / / Forslag som skal behandles på Landsmøtet

Forslag som skal behandles på Landsmøtet

Klubber som har forslag som skal behandles på Landsmøtet må være Hovedstyret i hende 17.april

Skriftlig melding om saker som ønskes behandles på Landsmøtet skal være Hovedstyret i hende senest seks uker før Landsmøtet. Dersom det ønskes at Landsmøtet skal treffe vedtak i saken, skal forslag til vedtak være ledsaget av en begrunnelse.

Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

  1. Hovedstyrets beretning.
  2. Regnskap
  3. Fastsette kontingent.
  4. Fastsette godtgjørelser.
  5. Innkomne forslag.
  6. Budsjett.
  7. Valg.

Landsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.

NSFF Vedtekter


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.375