/ / / Lederen har ordet

Lederen har ordet

NSFF stipend og arrangementstøtte har søknadsfrist 1-september. Endringer i konkurransereglene

Hei alle fotovenner, håper alle har hatt en fin sommer med mange fine fotomotiv.

Jeg vil gjerne minne dere om at det er 1.september som er frist for å søke om NSFF stipend. Retningslinjer for stipend finner dere på: http://www.nsff.no/cms/index.php?page=stipend

Stipend er tiltenkt medlemmer av NSFF, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemmer, ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter. Det kan dreie seg om fotoutstilling, bokutgivelse med fotografisk tilsnitt, eller lignende prosjekter.

Søknad om arrangementstøtte har også frist 1.september. Retningslinjer finner dere på:  http://www.nsff.no/cms/index.php?page=arrangementstotte 

Arrangementstøtte er tiltenkt medlemsklubb av NSFF, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemsklubber, ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter eller arrangementer. Det kan dreie seg om fotoutstilling, bokutgivelse med fotografisk tilsnitt, fotomaraton, kurs, eller lignende prosjekter. Arrangement støtten er ment for å stimulere NSFF sine medlemsklubber til å gå i gang med fotografiske prosjekter, som i utgangspunktet av økonomiske grunner vil være vanskelig å iverksette. Arrangement støtten er tenkt som en underskuddsgaranti, slik at arrangøren ikke lider økonomisk tap.

Landskonkurransen med tema kolleksjon nærmer seg. I år er det en endring i konkurransereglene som er verdt å merke seg. Alle som leverer bilder inn til Landskonkurransen skal levere inn digitale filer av alle bilder.

Det vil bli laget egne instruksjonsvideoer som viser hvordan filnavn utformes og hvordan bildene tilpasses rett format og filtype. Disse vil bli opplyst nærmere om på www.nsff.no Noen vil sikkert mene at denne litt strenge endringen i konkurransereglene er unødvendig, det kan så være siden det aldri er blitt forlangt før, og at vi har klart oss i alle år tidligere uten. Men det vil spare konkurranseutvalget for mye tid, mange bekymringer og sikre kvaliteten på bildene som skal vises for juryen og/eller printes ut til utstillinger, vises i presentasjoner, etc. Det er etter hvert blitt ganske vanlig i internasjonale konkurranser, hvor bilder skal trykkes, at det blir lagt ved digitale filer. NSFF gjør dette for å kvalitetssikre det som blir innlevert til Landskonkurransen.

Nytt er det også at det er laget en liste over klubbnavn med forkortninger. Denne listen blir å finne på www.nsff.no og skal blant annet brukes ved innlevering av digitale filer

Alle medlemmer får i september Nikon-pro med invitasjon til Landskonkurransen og 18. Hønefoss Nasjonale konkurranse i posten.

 

Med vennlig hilsen

Roald Synnevåg
HonENSFF - EFIAP
Leder i Norsk Selskap For Fotografi

Roald


Til toppen

Do NOT follow this link! 0.419